Pořadí uchazečů v přijímacím řízení na Gymnázium J. K. Tyla v roce 2014

Vyzýváme Vás, abyste postupovali dle Komentáře k dalšímu postupu v přijímacím řízení na Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové, který Vám byl zaslán s pozvánkou k přijímací zkoušce a je umístěn i na webových stránkách školy.

Seznam přijatých uchazečů v přijímacím řízení na Gymnázium J. K. Tyla v roce 2014

Komentář k seznamu uchazečů:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.


Oznámení


VOLEJBALOVÝ TURNAJ MIXŮ PRO STUDENTY GJKT

Předmětová komise tělesné výchovy, která se snaží o obnovu skvělé sportovní a společenské tradice, ve spolupráci s dalšími pedagogy Gymnázia J. K. Tyla pořádá VOLEJBALOVÝ TURNAJ MIXŮ PRO STUDENTY ŠKOLY. Turnaj proběhne 7. 5. 2014 od 14:00 h. (sraz ve 13:45 h.) přibližně do 17:00 h. na školním hřišti. Zúčastnit se mohou studenti školy z 1., 2. a 3. ročníku.

Historický zážitkový kurs Čtyři dny v reálném socialismu pro 3. ročník

Od 16. 6. 2014 (odjezd v 7:45 h. od prádelny v Labské kotlině) do 20. 6. 2014 (příjezd ke škole kolem 12:00 h.) se koná jako povinná součást výuky dějepisu ve 3. ročníku (viz ŠVP) historický kurs Čtyři dny v reálném socialismu. Náklady pro účastníky akce, která se koná s podporou města Hradec Králové, činí 1.300 Kč (vlastní spací pytel vzít s sebou).

tcB5QkT5ATS4DL9wa7nPVaGG3ZbjKQGLTUsybc3wBr0&width=228[1].jpg

TURISTIKA V KRKONOŠÍCH

Předmětová komise tělesné výchovy nabízí studentům Gymnázia J. K. Tyla školní akci „TURISTIKA V KRKONOŠÍCH“. Uskuteční se v termínu od 14. do 20. července 2014 (pondělí - neděle) na školní chalupě ve Velké Úpě. Předpokládaná cena ubytování, dopravy a obědů na celodenních výletech je 1200,- Kč (plus podíl potravin na společné vaření).

starší zprávy

Zprávy z nedávno konaných akcí


Francouzštináři na mezinárodních Dnech frankofonie

Aneta Bahníková (4. B) převzala na slavnostním ceremoniálu z rukou ředitelky Francouzské aliance diplom DELF.

Ke složení mezinárodní jazykové zkoušky Anetě blahopřejeme.

Belgie se zaryla do našich srdcí

Oostende v březnu

V pátek 4. dubna se v ranních hodinách vrátila patnáctičlenná skupina studentů našeho gymnázia se svým doprovodem z výměnného pobytu v belgických Antverpách. Zde účastníci strávili společně se svými partnery ze střední školy OLVE neuvěřitelných devět dní a zakončili tím další ročník projektu "Evropa včera a dnes."

starší zprávy