Konzultace pro rodiče, členská schůze spolku Vítěz

Ve čtvrtek 28. března zveme rodiče na konzultační odpoledne v čase 16:30 - 18:00. Rodiče mají možnost individuálně se setkat s učiteli a informovat se o prospěchu a chování svých dětí.

V 17 hodin proběhne schůzka rodičů žáků jedoucích na jazykový pobyt do Eastbourne.

V 17:15 se uskuteční členská schůze spolku Vítěz.

Těšíme se na Vás!

Úprava ceny obědů od 1. 4.

Z důvodu zvýšení cen kvalitních surovin a v souladu s plánovanou kalkulací výkonů školní jídelny pro rok 2019 jsme přistoupili s platností od 1. 4. 2019 ke zvýšení ceny oběda.

Základní cena je stanovena na 61,- korun za jeden oběd.

Pro žáky školy je cena 31,- korun za jeden oběd.

Pro zaměstnance je cena 31,- korun za jeden oběd (následně ponížená o příspěvek FKSP). Od 1. dne nemoci platí zaměstnanci plnou cenu ve výši 61,- korun za oběd.

iPADOVÝ PROJEKT SE ČTENÁŘSKOU DÍLNOU

Žáci 4. B pracovali v lednu 2019 v hodinách německého jazyka na projektu, při němž s pomocí iPadů vytvořili komiksový příběh. Nejprve si přečetli příběh (německá zjednodušená četba) a poté děj zachytili komiksovým obrázky, které sami nakreslili. Následně sepsali německy dialogy komiksových postav a nahráli rozšířené verze rozhovorů. Obrazový, textový i audio-materiál upravili do podoby elektronické knihy. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout a poslechnout zde:
https://youtu.be/8Iqf65CLkDs

Přihlášky jen do 1. 3.!

Na základě častých dotazů upozorňujeme uchazeče o studium, že přihlášky je možné podávat skutečně jen do pátku 1. 3. (do 12 hodin)! V ten den musí být přihláška fyzicky přítomna u nás v kanceláři, poštovní razítko z 1. 3. nestačí.

Prosíme, dodržte tento termín, přihlaste se k nám včas. S radostí Vaši přihlášku přijmeme a vyhneme se zbytečných problémům.

Ples Gymnázia J. K. Tyla 2019

Již po desáté zveme všechny absolventy, rodiče a všechny ostatní, kteří mají kladný vztah k naší škole, na Ples GJKT, který se koná 8. 3. 2019 od 20.00 hod. v Adalu.

Bude tentokrát ve stylu 20. let minulého století a i letos bude tombola, soutěž o nejpočetnější absolventskou třídu a tentokrát možnost vyfotografovat se v Gatsbyho "limuzíně".

Tak neváhejte a přijďte. Vše potřebné naleznete v přiloženém letáčku.

Těšíme se na Vás.

Za pedagogický sbor

Milena Hálková

INFORMACE K ZÁJEZDU NA OPERU CARMEN - PONDĚLÍ 18. 2. 2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM

15:50 – sraz před budovou GJKT, účastníkům odpadá 9. hodina

16:00 – odjezd autobusem do Prahy

19:00 – začátek představení v Národním divadle

24:00 – předpokládaný návrat ke škole okolo půlnoci

 

S SEBOU:

vhodné společenské oblečení

občerstvení

peníze (zastávka na benzínce, dle času dojezdu, příp. v Praze)

LÍSTKY DOSTANETE V AUTOBUSU.

 

V případě dotazů se obracejte na mail kotlerova@gjkt.cz.

Subscribe to