Koncepce školy

Hlavní náplní činnosti školy je pochopitelně výuka. Po otevření souboru „MISE, ZAMĚŘENÍ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE GJKT" zjistíte na čtyřech stránkách, jak naše škola bude proměňovat vzdělávání s ohledem na požadavky budoucnosti, kterou ještě neznáme. Zájemci, kteří chtějí proniknout hlouběji do podstaty edukační reformy na GJKT, si mohou otevřít soubor „REFORMA EDUKAČNÍHO PROCESU NA GJKT“. Jedná se o pracovní a především živý materiál, proto nám jistě odpustíte jeho neformální charakter a postupné proměny.

Pro mnohé z Vás je určitě velmi důležité, jakým způsobem jsou v naší škole hodnoceni žáci, jak v průběhu výuky, tak na vysvědčení. Šest snímků „PRINCIPY SJEDNOCOVÁNÍ KLASIFIKACE“ zevrubněji popisuje zmiňovaný klíčový proces. V čem je podstata posilování konstruktivního přístupu k výuce se dozvíte ze souboru „ROZDÍL MEZI INSTRUKTIVNÍM A KONSTRUKTIVNÍM PŘÍSTUPEM K VÝUCE“.

Samozřejmě, že škola je komplexní instituce, která neřeší pouze samotný vzdělávací proces. V souboru „KONCEPCE ŠKOLY 16 - 22 (plná verze)“ naleznete na 36 stranách naše záměry ve všech oblastech, jak je charakterizuje Česká školní inspekce, včetně analýzy prostředí, ze kterého vycházíme. 

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci!

Přílohy:

 

MISE, ZAMĚŘENÍ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE GJKT.docx

PRINCIPY SJEDNOCOVÁNÍ KLASIFIKACE.pptx

REFORMA EDUKAČNÍHO PROCESU NA GJKT.pptx

ROZDÍL MEZI INSTRUKTIVNÍM A KONSTRUKTIVNÍM PŘÍSTUPEM K VÝUCE.docx

KONCEPCE ŠKOLY 16 - 24 (plná verze).docx