S velkou radostí uvítáme žáky 4. ročníku ve středu 25. listopadu opět ve škole na prezenční výuce!

Pro provoz školy platí prakticky stejná hygienická opatření, jako byla nastavena bezprostředně před přechodem na distanční výuku. Zejména upozorňuji na povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Volitelné předměty dočasně odpadají, vzhledem k nemožnosti zabránit při jejich výuce míchání třídních kolektivů. Učitelé těchto předmětů mohou studentům zadat práci na doma.

Výuka probíhá podle rozvrhu hodin s drobnými změnami, které jsou nutné pro zajištění separování třídních kolektivů. Sledujte bedlivě a pravidelně suplování a poznámky pod ním.

Nezapomeňte si objednat obědy, školní kuchyně vaří ;-). Těšíme se na vás!

Matěj Havel