Nový režim testování počítá s testováním pravidelně každé pondělí ráno, před první hodinou. Testování je povinné pro všechny studenty, kteří nemají plné očkování (14 dnů po druhé dávce) či neprodělali v posledních 6 měsících covid.

  • Všichni studenti se budou testovat v pondělí ráno ve třídách, kde začínají první hodinu, žádné skupiny se kvůli testování nespojují.
  • Testují se pouze neočkovaní žáci.
  • Pozor, testování začíná v 7.40 ve třídách. Je nezbytné, aby všichni neočkovaní žáci přišli na testování nejpozději v tuto dobu. Musíme testovat před začátkem vyučování, protože není možné, aby testování pravidelně každý týden po celou zimu narušovalo první pondělní hodinu.
  • Během testování (vyjma chvíle odběru vzorku), mají všichni nasazené respirátory.
  • V případě pozitivního výsledku testu vyřešíme přímo adresně další postup, dotyčný bude muset do izolace a na konfirmační PCR test.
  • Příští týden testujeme stejným typem testů, jako tomu bylo teď. Pokud nasadíme v prosincovém čase testy jiné, pošleme s předstihem všem opět návod k použití.

Návod k testování je možné zhlédnout zde; kdo bude připraven, nebude překvapen 🙂.

Děkuji za spolupráci, zvládneme to hladce jako vždy!

Matěj Havel
ředitel gymnázia