Vítěz


Aktuální informace:

Členská schůze Spolku Vítěz

Dne 9. 11. proběhla členská schůze Spolku Vítěz, která schválila návrh rozpočtu na rok 2018. Zápis z jednání, návrh rozpočtu a odsouhlasené hospodaření ke dni konání členská schůze naleznete v přiložených souborech.

Milena Hálková - přesedkyně spolku

30. 3. 2017 - proběhla členská schůze Spolku Vítěz

V přílohách naleznete zápis z členské schůze Spolku Vítěz konané 30. 3. 2017, nové znění stanov, které členská schůze schválila (po osamostatnění absolventského klubu), přehled hospodaření v loňském roce a hospodaření ke dni členské schůze v roce 2017.

Milena Hálková

předsedkyně spolku

Členská schůze dne 10. 11. 2016

Ve čtvrtek 10. 11. se v 17:15 bude v malé sborovně (č. 317) konala členská schůze Spolku Vítěz. Dokumenty a zápis ze schůze naleznete v přílohách.

Milena Hálková

Členská schůze Spolku Vítěz dne 31. 3. 2016

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 se po třídních schůzkách konala členská schůze Spolku Vítěz. V přílohách naleznete program členské schůze, zápis, schválené přehledy hospodaření za rok 2015 a ke dni konání členské schůze.

Milena Hálková

Členská schůze spolku 19. 11. 2015

Ve čtvrtek 19. 11. se v 17:15 konala v hovorně školy (č. 317, za ředitelnou a jednací místností) členská schůze spolku. Přivítali jsme nového člena. Program schůze, zápis ze schůze, rozpočet na rok 2016 a přehled hospodaření v letošním roce naleznete v přiložených souborech.

Milena Hálková

Členská schůze 10. 9. 2015

Ve čtvrtek 10. září v 17:00 se v místnosti č. 317 (2. patro, za ředitelnou v Gymnáziu J. K. Tyla) koná členské schůze.

Program:

  • Schválení stanov
  • Voba statutárního orgánu

Milena Hálková

Členská schůze o. s. Vítěz 31. 3. 2015

V příloze naleznete:

1. zápis z členské schůze,

2. přehled hospodaření v roce 2015,

3. návrh činnosti a hospodaření do příští členské schůze.

Příští členská schůze se koná 10. 9. 2015 v 17:00 h. v místnosti 317 (sborovna).

Milena Hálková

Členská schůze 22. 11. 2014

Zápis z členské schůze, přehled hospodaření a rozpočet na rok 2015 naleznete v přílohách.

Milena Hálková

Zápis z členské schůze o. s. Vítěz

Zápis z členské schůze o. s. Vítěz konané dne 27. 3. 2014 je v přiloze k tomuto souboru.

Milena Hálková