Rozdělení žáků do tříd 1. ročníku bylo pro školní rok 2020 – 2021 dokončeno. Volby jazyků, předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a estetické výchovy byly provedeny na základě vyplněných dotazníků. Žáci, kterým nemohlo být z kapacitních důvodů vyhověno, byli informováni mailem (výuka hudební výchovy v 1. D a 1. E bude probíhat pouze v českém jazyce), popř. telefonicky. V přiložených souborech naleznete seznamy jednotlivých tříd. Kvůli ochraně osobních údajů jsou žáci uvedeni pod číselným kódem, který jim byl přidělen v rámci přijímacího řízení. Žádné další změny již nejsou možné.

 

Mgr. Jiřina Nováková

zástupkyně ředitele

1.A, třídní učitelka Mgr. Lenka Krejsová

1.B, třídní učitel Mgr. Jiří Kratochvíl

1.C, třídní učitel Mgr. Tomáš Měkota

1.D, třídní učitelka Mgr. Iva Vojkůvková

1.E, třídní učitelka Mgr. Radka Vojtová