Volby do školské rady Gymnázia J. K. Tyla

 

Na základě § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným radou Královéhradeckého kraje s účinností od 1. 7. 2018 vyhlašuji řádné volby do školské rady Gymnázia J. K. Tyla. Voleným členům skončilo tříleté volební období.

Za účelem volby do školské rady zřizuji přípravný výbor ve složení:

Mgr. Michal Dočekal

Mgr. Iveta Krausová, předsedkyně přípravného výboru

RNDr. Tomáš Měkota

 

Volit se budou dva členové ŠR z řad zákonných zástupců, respektive zletilých žáků školy a dva členové ŠR z řad pedagogických pracovníků školy. Oprávněným voličem je zákonný zástupce žáka (za každého žáka jeden) či zletilý žák, který dovršil 18 let v den konání voleb.

Volí se dva členové ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků, respektive zletilé žáky, a dva členové za pedagogické pracovníky školy.

Zákonný zástupce žáka, zletilý žák či pedagogický pracovník školy má právo do školské rady kandidovat či podávat návrhy na kandidáty. Návrhy na kandidáty či oznámení kandidatury se shromažďují u sekretářky, pí Ivy Zelenákové, a zasílají se prostřednictvím emailu (kancelar@gjkt.cz) nebo se předávají osobně v písemné formě. Paní sekretářka následně předá všechny kandidáty včetně jejich souhlasů s kandidaturou přípravnému výboru.

Uzavření kandidátních listin je 29. září 2021 ve 14 hodin.

Volby do školské rady se uskuteční ve čtvrtek 30. září 2021 v čase 8 – 18 hodin. Případné druhé kolo se uskuteční ve čtvrtek 7. října v čase 8 – 18 hodin. V obou volebních dnech je v čase 8 – 15:30 volební urna umístěna v kanceláři školy, v čase 15:30 – 18:00 ve vestibulu u hlavního vchodu do školy.

Volby probíhají tajným hlasováním. V případě, že ani ve druhém kole (na základě opakované výzvy) nedojde ke zvolení členů školské rady, jmenuje je ředitel školy (čl. 3, odst. 7 volebního řádu).

 

Matěj Havel

ředitel gymnázia

 

vyhlášení voleb do ŠR