Blahopřání ruštinářům k úspěchu v krajském kole soutěže v ruském jazyce

Blahopřejeme vítězům školního kola Konverzační soutěže v ruském jazyce Kristýně Součkové (3. E) v kategorii SŠ I, Zuzaně Boučkové (3.E) v kategorii SŠ II a Myronu Tanchynetsovi (2.D) v kategorii SŠ III k výbornému umístění v daných kategoriích také v krajském kole této soutěže.

Úspěšná reprezentace školy na Pražském studentském summitu

29138473_1822661417785031_731036146_n.jpg

Pražský studentský summit je projekt, který pořádá AMO, organizace pro mezinárodní otázky. Jedná se o simulaci jednání mezinárodních organizací, jako je OSN, EU a NATO. Do projektu se mohou přihlásit jak studenti středních škol, tak i vysokoškoláci. Tento projekt má účastníky naučit tzv.

Praví bratři zvítězili v krajském kole Prezentiády

RealBrothers

5. dubna se na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové konalo krajské kolo soutěže Prezentiáda pořádané společností Student Cyber Games.

Školní kolo soutěže Bücherwürm

IMG_9982 (4).JPG

Dne 21. 3. 2018 proběhlo školní kolo soutěže v předčítání německého textu Bücherwurm. Text byl vyňat z německého románu Erebos autorky U. Poznanské

Matematický klokan 2018

V pátek 16. 3. 2018 se 222 žáků všech ročníků zúčastnilo soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN, 137 žáků v kategorii JUNIOR a 85 žáků v kategorii STUDENT. V rámci školy nejlépe dopadli Štěpán ŠAFR (2. C), Vojtěch VANC (2. B) a Zuzana VOPÁLKOVÁ (2. C) v kategorii JUNIORKryštof KARBAN (4. E), Andrej ŽIDEK (3. A) a Markéta STOJANOVÁ (3. A) v kategorii STUDENT.

Výsledky školního kola České lingvistické olympiády 2017

Dne 22. 11. 2017 se konalo školní kolo České lingvistické olympiády. Zúčastnilo se 14 studentů z naší školy. Na tomto místě uveřejňujeme jména nejúspěšnějších řešitelů, všechny testy jsou k dispozici v kabinetu českého jazyka.
Do regionálního kola v Praze postupuje Markéta Stojanová ze třídy 3.A. Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme těm, kteří v soutěži uspěli.

Chemická olympiáda - kategorie A

V sobotu 9. 12. 2017 se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice konalo krajské kolo Chemické olympiády  - kategorie A.

Jakub Slabihoudek (4.D) skončil na osmém místě.

Děkujeme za zájem o chemii a reprezentaci školy

Za PK chemie: Tomáš Červinka, člen komise, garant školního kola

Volitelný předmět politologie „zabrousil“ do Parlamentu ČR a na polské velvyslanectví

FullSizeRender.jpg

V pátek 8. 12. 2017 studenti volitelného předmětu politologie a mezinárodních vztahů navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky na Malé Straně v Praze. Exkurzi jsme zahájili krátkým filmem v informačním středisku a poté následovala prohlídka známých prostorů s osobitým výkladem paní průvodkyně.

Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce 2017

Dne 29. 11. 2017 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 10 studentů. PK českého jazyka zveřejňuje pořadí nejúspěšnějších řešitelů (první dva v pořadí postupují do okresního kola, třetí v pořadí je náhradníkem). Kompletní pořadí sdělí účastníkům vyučující ČJ; do prací je možné nahlédnout v kabinetě u Lukáše Bohuslava.

Zemřela Mgr. Hana Dušková

Ve věku 63 let zemřela 13. listopadu 2017 po těžké nemoci bývalá dlouholetá učitelka gymnázia paní profesorka Hana Dušková. Spolupracovníci i její žáci ji znali a budou si ji pamatovat jako aktivní a neúnavnou experimentátorku a propagátorku nových a netradičních forem výuky angličtiny, ruštiny a dějepisu i jako obětavého člověka a pedagoga. Rozloučení se koná v pondělí 20. 11. 2017 ve 13:30 h. ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové.

Den vysokých škol na GJKT

Den VŠ 2017

V pátek 10. 11. 2017 proběhl pod taktovkou Absolventského klubu GJKT na naší škole již potřetí Den vysokých škol. Naši studenti měli možnost získat cenné informace od svých bývalých spolužáků - našich absolventů, kteří jim předali též zkušenosti získané při studiu na rozličných vysokých školách u nás i v zahraničí.

Výsledky voleb do školské rady

9. 11. 2017 proběhly volby členů školské rady Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové na 3leté období (od 21. 11. 2017 do 21. 11. 2020). Zvoleni byli (podle abecedy): Ing. Marek Bavor, Mgr. Michal Dočekal, PaedDr. Luboš Hodný, Ph.D., a Mgr. Pavel Strnad (viz příloha: Protokol).

Luboš Hodný, předseda přípravného výboru pro volby do školské rady

Nominační kolo LOGICKÉ OLYMPIÁDY 2017

klokan

Ve dnech 15.-21. října 2017 proběhlo on-line nominační kolo soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA. V kategorii C soutěžilo a on-line test vyplnilo 179 žáků všech ročníků.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2017

klokan

11. října 2017 se uskutečnil další ročník soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. V kategorii JUNIOR soutěžilo 57 žáků 1. a 2. ročníku.

Na prvních třech příčkách se umístili tito soutěžící: Štěpán ŠAFR, 2.C (72 bodů); Filip DUŠEK, 2.C (67 bodů); Tobiáš VINKLÁREK, 1.C (65 bodů).

MEZI MOSTY 2017: od mostu k mostu za vítězstvím

IMG_7911.JPG

Mezi mosty je studentský raftový závod, který se již tradičně koná každé 3. úterý v září. Studenti středních škol se zde stanou nepřáteli a mezi Pražským a Tyršovým mostem bojují o vítězství. Jak dopadl letošní ročník? Pojďme se na to spolu podívat!

Adaptační kurz 1.A

"KDYŽ VÍŠ, ŽE JÁ JSEM JÁ, TAK PROČ SI MNE NEVYBEREŠ?" Michal Bouška

Adaptační kurz třídy 1. A proběhl od 4. 9. 2017 do 6. 9. 2017.

Účast našich žáků na celostátní přehlídce SOČ v Boskovicích

soc-logo.jpg

Ve dnech 16.-18. června 2017 se v Boskovicích konala 39. celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Postupové soutěže, jejíž nedílnou součástí je obhajoba odborné práce v jednom z 18 oborů, se zúčastnili: Štěpán Přibyl, 4.B (obor 2 Fyzika: Výroba a vlastnosti solárních článků 3.

Úspěch studentů školy v manažerské olympiádě

DSC_0269 BOL.jpg

Ve finále prestižní Baťovy manažerské olympiády ve Zlíně, v níž umístění do 30. místa zaručuje pro příští akademický rok přijetí na Fakultu managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, uspěli žáci naší školy: z 68 přítomných na finále 16. 6. 2017 (z 1897 účastníků soutěže z Česka a Slovenska) se umístili  jako 22. Adam Vojtěch, 23.

Finále mezinárodní Baťovy manažerské olympiády ve Zlíně

logo_olympiada.jpg

Poté, co proběhlo předkolo 9. ročníku Baťovy manažerské olympiády, kterou pořádá Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a byly vyhodnoceny výsledky všech 1897 účastníků ze středních škol České a Slovenské republiky, bylo oznámeno, že do česko-slovenského finále, které se koná 16. 6. 2017 v prostorách Univerzitního centra ve Zlíně, postupují tito žáci 3.

"Vyhýbavým tónem, horem pádem"

Studentka 2.B Adéla Škvrnová uspěla v literární soutěži celostátního festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezona. V kategorii prozaických děl obsadila s povídkou "Vyhýbavým tónem, horem pádem" 2. místo. Nadějnou spisovatelku představí v rozhovoru její spolužačka, Adéla Nováková:

INSPIRACE PRO VŠECHNY