Od pondělí 12. října bude na naší škole z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zavedena distanční výuka po dobu dvou týdnů. Následovat budou podzimní prázdniny, mimořádně prodloužené na celý týden.

V pondělí 12. 10. bude výuka probíhat už podle rozvrhu, ale až od 10 hodin. Vzhůru do virtuálního prostoru!

Matěj Havel

ředitel gymnázia

Zásady pro online výuku na GJKT:
1) Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin, jako kdybychom byli ve škole. 
2) Dělené hodiny se dělí i v případě distanční výuky.
3) Témata a metody se zapisují do třídní knihy, jako kdyby se učilo ve škole.
4) Pokud žák nedodrží termín odevzdání, je hodnocen 0 %. Distanční výuka je ze zákona povinná.
5) Žáci, kteří budou skutečně nemocní a nebudou se moci účastnit výuky, sdělí a řádně doloží tuto skutečnost třídnímu učiteli, který v třídní knize u nich označí nezapočtenou absenci. Je to signál pro všechny učitele, že daný žák v tu chvíli nebude pracovat a má relevantní důvody například pro posunutí termínu odevzdání práce. 
6) Pokud by někdo z žáků potřeboval půjčit techniku k online výuce, může o to požádat v kanceláři školy.
7) Hlavní platformou pro online výuku jsou google aplikace, práce se zadává žákům skrz email na doméně @gjkt.cz.
9) Distanční výuka se realizuje videokonferencemi, zadáváním práce a úkolů v google classroom, dalších aplikacích i zadáním samostatné práce (např. s učebnicí či s pracovními listy). 
10) Normálně fungují změny v rozvrhu. Nesupluje se.
11) Budova školy není žákům v době distanční výuky přístupná.