Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA 2021–2024

Složení školské rady

Ing. Marek BAVOR, předseda školské rady, zvolen zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
Mgr. Michaela PLAČKOVÁ, tajemnice školské rady, zvolena pedagogickými pracovníky
Ing. Michal MARYŠKO, zvolen zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
Mgr. Alexindra BONOMINI BLÁHA, zvolena pedagogickými pracovníky
MUDr. Zdeněk FINK, jmenován zřizovatelem
Bc. Pavel BULÍČEK, jmenován zřizovatelem

ŠKOLSKÁ RADA 2017–2021

PředsedaIng. Marek BAVOR, letecký pilot, rodič/zákonný zástupce žáka školy (zvolen za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty)

Místopředseda a tajemníkPaedDr. Luboš HODNÝ, Ph.D., učitel školy (zvolen za pedagogy)

Členové:

Mgr. Michal DOČEKAL, učitel školy (zvolen za pedagogy)

Ing. Karel JANEČEK, učitel (jmenován zřizovatelem), DO 20. 2. 2018

Bc. Otakar KALENDA, ekonom (jmenován zřizovatelem), DO 12. 3. 2018

Mgr. Pavel STRNAD, učitel, rodič/zákonný zástupce žákyně školy (zvolen za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty)

PhDr. Petr LOJAN, MBA, podnikatel, vysokoškolský pedagog, člen výboru sociálního zastupitelstva KHK (jmenován zřizovatelem),  OD 20. 2. 2018 (do 20. 2. 2021)

Jaroslav FILIP, podnikatel (jmenován zřizovatelem), OD 12. 3. 2018 (do 12. 3. 2021)

ŠKOLSKÁ RADA 2014/15-2017/18

Mgr. Lubomír MATĚJpředseda (od 20. 11. 2014) – zvolený zástupce zletilých žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků; rodič žáka, advokát,

PaedDr. Luboš HODNÝ, Ph.D., člen/tajemník (od 20. 11. 2014) – zvolený zástupce pedagogických pracovníků; člen kolegia ředitele, učitel,

Mgr. Michal DOČEKAL, člen (od 20. 11. 2014) – zvolený zástupce pedagogických pracovníků; učitel,

Ing. Karel JANEČEK, člen (od 20. 2. 2015) – jmenovaný zástupce zřizovatele; člen zastupitelstva a rady Královéhradeckého kraje, 2. náměstek hejtmana KHK, učitel   (oprava: 7. 10. 2016)

Bc. Otakar KALENDA, člen (od 12. 3. 2015) – jmenovaný zástupce zřizovatele; člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje, předseda sociálního výboru a člen výboru pro kulturu a památkovou práci, člen komisí rady KHK pro plánování a financování sociálních služeb a pro řešení problémů seniorů, ekonom, (opr.: 7. 10. 16)

Mgr. Ivan NOVÁK, člen (od 20. 11. 2014) – zvolený zástupce zletilých žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků; rodič žáka, vedoucí pobočky pojišťovny