Školská rada

ZÁPIS Č. 06/2020-21 ZE DNE 8. 10. 2020

ZÁPIS Č. 04/2020-21 ZE DNE 16. 9. 2020

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 12. 6. 2020

ZÁPIS Č. 02/2019-20 ZE DNE 3. 12. 2019

ZÁPIS Č. 01/2019-20 ZE DNE 12. 11. 2019

ZÁPIS Č. 03/2018-19 ZE DNE 9. 10. 2018

ZÁPIS Č. 02/2017-18 ZE DNE 14. 6. 2018

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY OD 21. 11. 2017 DO 21. 11. 2020

PředsedaIng. Marek BAVOR, letecký pilot, rodič/zákonný zástupce žáka školy (zvolen za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty)

Místopředseda a tajemníkPaedDr. Luboš HODNÝ, Ph.D., učitel školy (zvolen za pedagogy)

Členové:

Mgr. Michal DOČEKAL, učitel školy (zvolen za pedagogy)

Ing. Karel JANEČEK, učitel (jmenován zřizovatelem), DO 20. 2. 2018

Bc. Otakar KALENDA, ekonom (jmenován zřizovatelem), DO 12. 3. 2018

Mgr. Pavel STRNAD, učitel, rodič/zákonný zástupce žákyně školy (zvolen za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty)

PhDr. Petr LOJAN, MBA, podnikatel, vysokoškolský pedagog, člen výboru sociálního zastupitelstva KHK (jmenován zřizovatelem),  OD 20. 2. 2018 (do 20. 2. 2021)

Jaroslav FILIP, podnikatel (jmenován zřizovatelem), OD 12. 3. 2018 (do 12. 3. 2021)

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 25. 4. 2018

ZÁPIS Č. 01/2017-18 ZE DNE 7. 12. 2017

PROTOKOL – CELKOVÉ VÝSLEDKY VOLEB DO ŠR 9. 11. 2017

ZÁPIS Č. 06/2017 ZE DNE 27. ZÁŘÍ 2017

ZÁPIS Č. 05/2017 ZE DNE 21. ZÁŘÍ 2017

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 2014/15-2017/18

Mgr. Lubomír MATĚJpředseda (od 20. 11. 2014) – zvolený zástupce zletilých žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků; rodič žáka, advokát,

PaedDr. Luboš HODNÝ, Ph.D., člen/tajemník (od 20. 11. 2014) – zvolený zástupce pedagogických pracovníků; člen kolegia ředitele, učitel,

Mgr. Michal DOČEKAL, člen (od 20. 11. 2014) – zvolený zástupce pedagogických pracovníků; učitel,

Ing. Karel JANEČEK, člen (od 20. 2. 2015) – jmenovaný zástupce zřizovatele; člen zastupitelstva a rady Královéhradeckého kraje, 2. náměstek hejtmana KHK, učitel   (oprava: 7. 10. 2016)

Bc. Otakar KALENDA, člen (od 12. 3. 2015) – jmenovaný zástupce zřizovatele; člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje, předseda sociálního výboru a člen výboru pro kulturu a památkovou práci, člen komisí rady KHK pro plánování a financování sociálních služeb a pro řešení problémů seniorů, ekonom, (opr.: 7. 10. 16)

Mgr. Ivan NOVÁK, člen (od 20. 11. 2014) – zvolený zástupce zletilých žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků; rodič žáka, vedoucí pobočky pojišťovny