Koncepce školy

Gymnázium je institucí, která stojí uprostřed cesty vysokoškolsky vzdělaného člověka. Tak naše poslání chápeme a tomu se snažíme přizpůsobit pojetí výchovně-vzdělávacího procesu. Velkou výzvou pro nás je adaptovat proces tak, aby odpovídal potřebám mladého člověka 21. století.

Co tedy s tím?

Největší důraz klademe na výuku cizích jazyků, matematiky a českého jazyka, čemuž odpovídá i hodinová dotace (matematiku a češtinu učíme čtyři hodiny týdně, na dvě z toho dokonce dělíme třídu na polovinu; pro angličtinu jsou 4 hodiny a pro druhý cizí jazyk 3 hodiny týdně). Cizí jazyky u nás učí vedle českých učitelů rodilí mluvčí.

Domníváme se, že v současnosti a v budoucnosti už nejsme a nebudeme schopni být všichni jedničky úplně ve všem. Informací a poznatků už je na jednoho moc. Proto v prvních dvou ročnících vzděláváme naše žáky ve všeobecném základu všech předmětů, jak to požaduje stát prostřednictvím RVP, aby právě všeobecný přehled získali. Ve třetím a čtvrtém ročníku už mají naši žáci zvolenou profilaci společenskovědní, nebo přírodovědnou. Tam to pořádně „rozbalíme“ ve zvoleném směru a snažíme se je vybavit co nejlépe na budoucí studia, a zejména do života.

Vzdělávání je nejdůležitější, přesto ale nabízíme i řadu dalších věcí, které rozšiřují obzory. Naše škola se účastní veřejného života, velkým tématem je pro nás dobrovolnictví a dobročinnost. Rozvíjíme občanskou gramotnost prostřednictvím studentského parlamentu, studentských voleb apod. Zveme zajímavé osobnosti z veřejného života na besedy, které otvíráme i veřejnosti, organizujeme projekty na rozvoj mediální gramotnosti, psychohygieny, pořádáme vzdělávací a sportovní kurzy a ještě spoustu dalších věcí!

Takto nám dává gymnázium smysl, proto jsme ho tak nastavili. Víme ale, že jsme stále na cestě a nové výzvy nikdy nepřestanou přicházet. Snažíme se o stálou a promyšlenou inovaci.

Pokud se o nás chcete dozvědět více, podívejte se na některý z přiložených souborů.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci. Vítejte na Gymnáziu J. K. Tyla!