DEBATNÍ KLUB

Na GJKT působí již řadu let debatní klub. Žáci se v něm učí akademicky debatovat. Jedná se o formalizovanou diskuzi o kontroverzních tématech, která rozvíjí schopnosti vyhledávání relevantních informací, kritického myšlení i kultivovaného projevu. Debatéři pravidelně úspěšně reprezentují školu na debatních turnajích a pomáhají na debatních soutěžích žáků základních škol.

Více informací o debatování najdete na stránkách Asociace debatních klubů.

MATOR A MATBOJ

Matboj a Matematický orienťák (Mator) jsou soutěže určené žákům základních škol pořádané Gymnáziem J. K. Tyla. Matboj je turnaj pro tříčlenné týmy, Mator outdoorová matematická soutěž, při které dvojice soutěžících řeší úlohy v Jiráskových sadech. Úlohy do obou soutěží připravují žáci našeho gymnázia s cílem ukázat žákům základních škol, že matematika může být zábavná i zajímavá.

Více informací najdete na stránce soutěží.

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

Fyzikální olympiáda je soutěž s více než 60letou tradicí. Žáci se díky ní dozví více o vybraných tématech fyziky a vyzkouší si nově nabyté znalosti použít při řešení úloh i v praxi. Na našem gymnáziu působí předseda krajské komise FO pro Královéhradecký kraj a studují úspěšní řešitelé krajských kol.

Informace krajské komise najdete na této stránce, více o soutěži pak zde.

SOČ

Naši žáci se zapojují i do soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Každý účastník soutěže musí vypracovat odbornou práci spojenou s výzkumem, kterou pak prezentuje před odbornou porotou. Přes okresní a krajské kolo se soutěžící mohou dostat až do ústředního kola, kde jsme v posledních dvou letech měli své reprezentanty. Kromě toho se na Gymnáziu J. K. Tyla každý rok pořádá okresní a krajské kolo SOČ.

Stránky soutěže

KLOKAN

GJKT se zapojuje do dvou klokaních soutěží. Tou známější a větší je Matematický klokan. Jedná se o mezinárodní matematickou soutěž pro žáky základních a středních škol, které se v posledních letech účastní více než 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí světa. Na naší škole se soutěže každý rok účastní vyšší desítky žáků, které lákají netradiční matematické úlohy, k jejichž řešení je potřeba zejména důvtip a logické myšlení.

Přírodovědný klokan je soutěž organizovaná Univerzitou Palackého v Olomouci a pravidelně se do ní zapojují žáci 1. a 2. ročníku.

Více informací o soutěžích včetně zadání a řešení minulých ročníků najdete na jejich stránkách: Matematický klokan, Přírodovědný klokan.

SOUTEZEKHK.CZ

To nejsou zdaleka všechny soutěže, kterých se naši žáci účastní. Máme úspěšné reprezentanty v konverzačních soutěžích v angličtině, španělštině, ruštině nebo francouzštině, v zeměpisné nebo biologické olympiádě i v mnoha dalších soutěžích. Informace o školních soutěžích najdete na stránkách soutezekhk.cz.