VZDĚLÁVACÍ KURZY A PROJEKTY

Vzdělávání se na našem gymnáziu zčásti uskutečňuje prostřednictvím kurzů a projektů. Zejména projekty si postupně získávají stále více prostoru a obliby; ukazuje se, že se jedná o velmi účinnou formu výuky. Stručně zde představujeme ty velké, které pravidelně organizujeme.