ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je zřízena podle školského zákona. Má 6 členů: 2 členy volí žáci, resp. jejich zákonní zástupci ze svých řad, 2 členy volí ze svých řad učitelé a 2 členy jmenuje zřizovatel (Královéhradecký kraj). Školská rada zasedá minimálně dvakrát ročně, na svých zasedáních např. schvaluje změny školního řádu a výroční zprávu, vyjadřuje se ke změnám ŠVP nebo projednává inspekční zprávy.

Více informací naleznete zde.

SPOLEK VÍTĚZ

Spolek Vítěz je založen za účelem podpory a rozvoje činnosti školy. Členy spolku jsou zejména rodiče žáků. Spolek podporuje finančními příspěvky žáky, kteří získali jazykový certifikát na vyšší úrovni, poskytuje odměny vítězům školních kol soutěží, přispívá na nákup učebních pomůcek nebo se spolupodílí na zajištění maturitních zkoušek.

Stanovy spolku

ABSOLVENTSKÝ KLUB

Cílem Absolventského klubu GJKT je zpevnit vztahy mezi absolventy a školou a přenášet jejich zkušenosti a znalosti směrem k současným žákům školy. Klub každý rok pořádá Den vysokých škol, kdy mají absolventi přednášky o svém studiu na vysoké škole pro žáky školy. Nabízí také projekt Absolventi v hodinách, v jehož rámci přináší absolventi do vyučovacích hodin své poznatky zejm. z vysokoškolských studií.

Více informací o činnosti klubu naleznete na jeho internetových stránkách.

STUDENTSKÝ PARLAMENT GJKT

Studentský parlament je orgán studentské samosprávy. Každá třída v něm má své zástupce.  Parlament podává vedení školy návrhy na změny, organizuje akce pro studenty (ekologický týden, no backpacking day) a pomáhá s organizací akcí školy (den π, focení tříd).

Informace nejen o aktuálním dění v parlamentu najdete na jeho internetových stránkách.

GRANTY A PROJEKTY

Gymnázium J. K. Tyla je zapojené do řady projektů. Jedná se např. o šablony, díky kterým můžeme mít školního psychologa nebo kariérového poradce, Erasmus+, projekt duševního zdraví (spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou) nebo o krajský projekt IKAP.