Granty a projekty

Výzva č. 65

Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 18_065/0014836-01 ze dne 10. 10. 2019 jsme zahájili práci na projektu Výzvy č. 65 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

1. září 2019 jsme na naší škole zahájili projekt Šablony GJKT 2019 zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, kariérové poradenství, činnost školního psychologa, sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj výuky v anglickém jazyce metodou CLIL, zavádění tandemové výuky a organizaci komunitně-osvětových setkání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 12. 06. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, podle § 14 odst. 4a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 1 652 316,00 Kč na tento projekt.

Logo EU