Spolek Vítěz je zřízený za účelem podpory a rozvoje činnosti Gymnázia J. K. Tyla. Škole pomáhá zejména v oblastech:

  • spolupráce při zabezpečování a zlepšování materiálních, ekonomických a personálních otázek školy,
  • spolupráce při zabezpečování a zlepšování provozu školy,
  • spolupráce při zabezpečování a zlepšování hygienických podmínek studentů,
  • podpora kulturní a vzdělávací činnosti školy,
  • podpora školy při organizování výměnných akcí s domácími a zahraničními partnery,
  • podpora a pomoc při zabezpečování a zlepšování zájmových, odborných a mimoškolních aktivit studentů,
  • spolupráce při zabezpečování a zlepšování spolupráce školy s rodiči,
  • spolupráce při zabezpečování společenských akcí pořádaných školou,
  • podpora studentů školy,
  • podpora činnosti spolku Absolventský klub GJKT, z. s.
 

PŘÍSPĚVKY SPOLKU VÍTĚZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 přispěl spolek Vítěz mj. na následující aktivity:

Akce/účel Příspěvek
Maturitní a absolventský ples 360 194,62 Kč
Ceny a odměny studentům 26 706,— Kč
Kulturní akce školy 29 423,— Kč
Příspěvky na certifikáty a za účast v SOČ 80 000,— Kč
Celostátní kolo soutěže v atletice v Břeclavi 13 509,— Kč
Vybavení pro orchestr 49 240,— Kč
Výměnná akce Kassel 2 378,— Kč
Maturity 24 283,33 Kč
Celkem 585 733,95 Kč

STANOVY SPOLKU VÍTĚZ