Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení po řádném termínu

pro školní rok 2020 – 2021

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Níže si můžete prohlédnout seznam přijatých uchazečů a kompletní seznam uchazečů s jejich výsledky.

S ohledem na skutečnost, že dva uchazeči budou konat přijímací zkoušky v souladu v náhradním termínu (23. 6. 2020), mohu v současné době rozhodnout
o přijetí pouze prvních 148 uchazečů. O zbylých dvou uchazečích mohu rozhodnout až po obdržení výsledků přijímacích zkoušek v náhradním termínu.
V případě, že některý z přijatých uchazečů na naši školu odmítne nastoupit (neodevzdá zápisový lístek), budu přijímat další uchazeče v pořadí, a to na základě žádosti o nové rozhodnutí.

Prosíme všechny uchazeče, aby postupovali podle Komentáře k dalšímu postupu v přijímacím řízení na Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové, který byl všem zaslán společně s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Vzhledem k tomu, že se podařilo zveřejnit výsledky přijímacího řízení už 15. června 2020, posouvají se všechny termíny uvedené v Komentáři o jeden den dopředu. Můžete tedy zápisové lístky a žádosti o nové rozhodnutí nosit do kanceláře školy již od úterý 16. června, v čase 7 – 18 hodin. Nahlížení do spisů bude možné také již v úterý 16. června v čase 7 – 10 hodin.

Matěj Havel

ředitel gymnázia