Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023 – 2024

Zveřejňuji výsledky přijímacího řízení na Gymnázium J. K. Tyla pro školní rok 2023/2024.

Prosím zákonné zástupce uchazečů, aby se řídili Komentářem k dalšímu postupu v přijímacím řízení, který obdrželi uchazeči s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí je možné vyzvednout si v kanceláři školy v sobotu 29. 4. 2023 od 10:00 do 18:00 hodin a v neděli 30. 4. 2023 od 10:00 do 16:00 hodin. Uchazečům, kteří si rozhodnutí nevyzvednou osobně, bude odesláno poštou v úterý 2. 5. 2023. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. K podání odvolání můžete využít formulář přiložený níže.

Odevzdat zápisové lístky nebo podat odvolání proti rozhodnutí je možné v kanceláři školy od pondělí do čtvrtka (kromě 8. 5.) v čase 7:00–15:30, v pátek 7:00–14:30.

29. dubna 2023

Tomáš Měkota,
zastupující ředitel gymnázia