Dokumenty a formuláře

STUDENTI

POTVRZENÍ O STUDIU

Formulář potvrzení o studiu můžete vyplnit doma a přinést k potvrzení do kanceláře školy.

ŽÁDOSTI O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY

Pro uvolnění žáků z výuky vyberte odpovídající formulář. Uvolnění z výuky formou Institutu nezapočítávané absence je možné po projednání s kariérovou poradkyní.

POSUNY VYUČOVACÍCH HODIN Z DŮVODU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

V přiloženém souboru najdete posuny vyučovacích hodin z důvodu stravování ve školní jídelně GJKT ve školním roce 2023/2024.

INSTITUT NEZAPOČÍTÁVANÉ ABSENCE

Níže naleznete formuláře žádosti o udělení institutu nezapočítávané absence. Vyplněné formuláře spolu s profesním životopisem a potvrzením příslušné instituce (v případě sportovní nebo umělecké činnosti na vrcholové úrovni) nebo lékařským potvrzením (v případě zdravotních důvodů) odevzdejte v kanceláři zástupců.

V případě jednorázového institutu nezapočítávané absence odevzdejte vyplněný formulář Fi-34 spolu s potvrzením příslušné instituce v kanceláři zástupců.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ GJKT – STUDENT

Věnujte pozornost přiloženým pravidlům chování na školní počítačové síti.

PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ EDUROAM

Jsme zapojeni v projektu Eduroam. Na jedno přihlášení se můžete připojit k libovolné wifi síti jiných škol.

SEZNAM UČEBNIC PRO 1. ROČNÍK

V přiloženém souboru naleznete seznam učebnic pro 1. ročník ve školním roce 2024/2025. Věnujte prosíme pozornost všem poznámkám v něm uvedeným.

RODIČE

ŽÁDOSTI O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY

Pro uvolnění žáků z výuky vyberte odpovídající formulář. Pro uvolnění z vyučování během dne se použije „Žádost o uvolnění z výuky“ v příslušné variantě. Uvolnění z výuky formou Institutu nezapočítávané absence je možné po projednání s kariérovou poradkyní (viz ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ).

INSTITUT NEZAPOČÍTÁVANÉ ABSENCE

Níže naleznete formuláře žádosti o udělení institutu nezapočítávané absence. Vyplněné formuláře spolu s profesním životopisem a potvrzením příslušné instituce (v případě sportovní nebo umělecké činnosti na vrcholové úrovni) nebo lékařským potvrzením (v případě zdravotních důvodů) odevzdejte v kanceláři zástupců.

V případě jednorázového institutu nezapočítávané absence odevzdejte vyplněný formulář Fi-34 spolu s potvrzením příslušné instituce v kanceláři zástupců.

POSUNY VYUČOVACÍCH HODIN Z DŮVODU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

V přiloženém souboru najdete posuny vyučovacích hodin z důvodu stravování ve školní jídelně GJKT ve školním roce 2023/2024.

UCHAZEČI

DOKUMENTY ŠVP

OFICIÁLNÍ DOKUMENTY ŠKOLY

DOKUMENTY ŠVP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ŠKOLY

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (WHISTLEBLOWING)