Dokumenty a formuláře

DOKUMENTY
DOKUMENTY ŠVP

ŽÁDOSTI O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY

Pro uvolnění žáků z výuky vyberte odpovídající formulář. Pro uvolnění z vyučování během dne se použije „Žádost o uvolnění z výuky“ v příslušné variantě. Uvolnění z výuky formou Institutu nezapočítávané absence je možné po projednání s kariérovou poradkyní (viz ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ).

POTVRZENÍ O STUDIU

Formulář potvrzení o studiu můžete vyplnit doma a přinést k potvrzení do kanceláře školy.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT

POSUNY VYUČOVACÍCH HODIN Z DŮVODU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 – 2023

V přiloženém souboru najdete posuny vyučovacích hodin z důvodu stravování ve školní jídelně GJKT ve školním roce 2022-2023.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ŠKOLY

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ GJKT – STUDENT

Věnujte pozornost přiloženým pravidlům chování na školní počítačové síti.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

DOKUMENTY ŠVP