Dokumenty a formuláře

DOKUMENTY
DOKUMENTY ŠVP

ŽÁDOSTI O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY

Pro uvolnění žáků z výuky vyberte odpovídající formulář. Pro uvolnění z vyučování během dne se použije „Žádost o uvolnění z výuky“ v příslušné variantě. Uvolnění z výuky formou Institutu nezapočítávané absence je možné po projednání s kariérovou poradkyní (viz ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ).

POSUNY VYUČOVACÍCH HODIN Z DŮVODU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 – 2022

V přiloženém souboru najdete posuny vyučovacích hodin z důvodu stravování ve školní jídelně GJKT ve školním roce 2021-2022.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ŠKOLY

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ GJKT – STUDENT

Věnujte pozornost přiloženým pravidlům chování na školní počítačové síti.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

DOKUMENTY ŠVP