Přijímací řízení

Chceš mít všeobecný přehled o měnícím se světě?Chceš mít volbu zaměřit se na přírodu nebo společnost?Jsi ochoten/na nést svůj díl odpovědnosti za své vzdělání?Zvažuješ pozdější možnost studia či práce v zahraničí?Rád si zkusíš výuku vybraného předmětu v angličtině? Baví tě výměnné pobyty, kurzy a soutěže?

 • Chcete mít všeobecný přehled o měnícím se světě?

 • Chcete mít volbu zaměřit se na přírodu, nebo společnost?

 • Jste ochoten/na nést svůj díl odpovědnosti za své vzdělání?

 • Zvažujete později studovat či pracovat v zahraničí?

 • Rád/a si zkusíte výuku vybraného předmětu v angličtině?

 • Baví Vás výměnné pobyty, kurzy či soutěže?

Pokud jsou Vaše odpovědi ano, pak je Tyl správnou volbou!

Nových žáků pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat 150, počítáme s otevřením pěti tříd.

Níže jsou zveřejněna kritéria přijetí na GJKT a další užitečné dokumenty. Vše o státní přijímací zkoušce se dočtete na prijimacky.cermat.cz .

Přihlášky lze posílat na adresu školy poštou nebo je doručit do kanceláře školy osobně v pracovní dny v čase 7:00-15:30 (v pátek 7:00-14:30).

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví bude konání přijímací zkoušky ve škole umožněno pouze uchazeči, který:

 • nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Doklad o provedeném testu ve škole podle odstavce 2) (viz výše) lze nahradit:

 1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
 3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

S ohledem na aktuální epidemickou situaci bude v průběhu přijímacích zkoušek do školy umožněn vstup pouze uchazečům, tedy bez doprovázejících osob. Uchazeči jsou při čekání před školou i při pohybu ve škole povinni zachovávat dvoumetrové odstupy. Každý uchazeč musí při čekání před školou a při pobytu ve škole nosit respirátor* a po příchodu do třídy musí použít dezinfekci na ruce. Pokud bude mít uchazeč příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat koronavirové infekci (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vůbec vstupovat.

Ve dnech konání přijímacích zkoušek bude u vchodu do školy k dispozici dostatek zaměstnanců, kteří budou kontrolovat potřebná potvrzení o negativním výsledku testování. Rádi také poskytnou potřebné informace k orientaci po budově při konání přijímacích zkoušek a zodpoví všechny dotazy.

*aktuálně k 21. 4. 2021: Nové instrukce MŠMT: Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

Na co se nás často ptáte:

Není to možné. Jsme pouze čtyřletým gymnáziem.

Stejně jako všechny střední školy máme jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky; dále je třeba absolvovat školní přijímací zkoušku z angličtiny (na výuku cizích jazyků klademe velký důraz).

Ano, na týdenní kurz se jezdí v prvním ročníku. Ve druhém je na řadě týdenní sportovní kurz a ve třetím zážitkový výukový kurz.

Ano, vždy na začátku studia.

Ano, v zásadě to možné je. Pokud chcete studovat u nás, je ale lepší nespoléhat na přestup (nemusí být místo) a přihlásit se řádně do prvního ročníku.

Dokážeme nastavit docházku a individuální přípravu v předmětech dotčených tréninky tak, aby byl svojí absencí co nejméně poškozen.

Máte zájem vědět co nejvíc už nyní?

Rozklikněte si soubory pod tímto textem a prozkoumejte náš web či profil na facebooku nebo instagramu.

Přijímací testy

Přejít nahoru