Přijímací řízení

Důležité dokumenty

Pohovor k ověření znalosti anglického jazyka pro výuku vybraných předmětů v angličtině proběhne ve středu 22. 5. 2024 od 15:00 hodin.

Přijatým uchazečům, kterých se bude pohovor týkat, zašleme pozvánku přes DiPSy po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, pravděpodobně ve středu 15. 5. 2024.

Chceš mít všeobecný přehled o měnícím se světě?Chceš mít volbu zaměřit se na přírodu nebo společnost?Jsi ochoten/na nést svůj díl odpovědnosti za své vzdělání?Zvažuješ pozdější možnost studia či práce v zahraničí?Rád si zkusíš výuku vybraného předmětu v angličtině? Baví tě výměnné pobyty, kurzy a soutěže?

  • Chcete mít všeobecný přehled o měnícím se světě?

  • Chcete mít volbu zaměřit se na přírodu, nebo společnost?

  • Jste ochoten/na nést svůj díl odpovědnosti za své vzdělání?

  • Zvažujete později studovat či pracovat v zahraničí?

  • Rád/a si zkusíte výuku vybraného předmětu v angličtině?

  • Baví Vás výměnné pobyty, kurzy či soutěže?

Pokud jsou Vaše odpovědi ano, pak je Tyl správnou volbou!

Ve školním roce 2024/2025 budeme přijímat 150 žáků, počítáme s otevřením pěti tříd.

Informace o škole a o studiu můžete najít na Chcinatyla.cz.

Kritéria hodnocení přijímacího řízení a další užitečné dokumenty naleznete níže. Vše o státní přijímací zkoušce se dočtete na prijimacky.cermat.cz, informace o přijímacím řízení najdete na prihlaskynastredni.cz.

Pokud budete mít zájem o zařazení do projektové třídy, není třeba se do ní přihlašovat zvláštním způsobem, na nějakém speciálním formuláři. Poté, co se k nám přihlásíte, obdržíte pozvánku k přijímacím zkouškám. Společně s ní i dotazník ohledně volby jazyků atd., zde bude možné vyplnit i zájem o zařazení do projektové třídy. Všechny doklady o splnění kritérií pro zařazení do projektové třídy stačí přinést k přijímací zkoušce.

Nezapomeňte, přihlášky je třeba dodat do 20. února 2024! Přihlášky podávejte buď elektronicky v systému MŠMT, nebo v papírové podobě v kanceláři školy od pondělí do čtvrtka v čase 7:00–15:30, v pátek v čase 7:00–14:30. Těšíme se na Vás!

Na co se nás často ptáte:

Není to možné. Jsme pouze čtyřletým gymnáziem.

Stejně jako všechny střední školy máme jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky; dále je třeba absolvovat školní přijímací zkoušku z angličtiny (na výuku cizích jazyků klademe velký důraz).

Ano, na týdenní kurz se jezdí v prvním ročníku. Ve druhém je na řadě týdenní sportovní kurz a ve třetím zážitkový výukový kurz.

Ano, vždy na začátku studia.

Ano, v zásadě to možné je. Pokud chcete studovat u nás, je ale lepší nespoléhat na přestup (nemusí být místo) a přihlásit se řádně do prvního ročníku.

Dokážeme nastavit docházku a individuální přípravu v předmětech dotčených tréninky tak, aby byl svojí absencí co nejméně poškozen.

Máte zájem vědět co nejvíc už nyní?

Rozklikněte si soubory pod tímto textem a prozkoumejte náš web či profil na facebooku nebo instagramu.

Přijímací testy

Vzorové přijímací testy: český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk

Klíč k testům:  anglický jazyk

Přejít nahoru