Stravování

jídelníček, objednávky obědů

Základní informace o stravování

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně musí zájemce:

 • vyplnit přihlášku ke školnímu stravování a odevzdat ji v kanceláři školní jídelny,
 • pořídit si čipovou kartu v kanceláři školy (cizí strávníci).

Cena oběda:

 • studenti SŠ                  31,- Kč,
 • žáci ZŠ do 10 let         27,- Kč,
 • žáci ZŠ od 10 let         29,- Kč,
 • cizí strávníci                78,- Kč.

Platba stravného probíhá zálohově bezhotovostním převodem na účet.

První den nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má nárok na vyzvednutí stravy. Tu si může vyzvednout do jídlonosiče v době k tomu určené. Na ostatní dny nepřítomnosti je strávník povinen si stravu odhlásit! Pokud tak neučiní, za každý neodhlášený den strávníkovi propadá stanovená částka za oběd.

Výdejní doba obědů ve školním roce 2021/2022:

pondělí – čtvrtek

11:30 – 12:00 cizí strávníci a důchodci – výdej obědů pouze do jídlonosičů, zaměstnanci GJKT

12:00 – 12:30 ZŠ Hučák

12:30 – 13:00 studenti GJKT

13:00 – 13:30 ZŠ Hučák

13:30 – 14:30 studenti GJKT

pátek

11:00 – 11:30 cizí strávníci a důchodci – výdej obědů pouze do jídlonosičů, zaměstnanci GJKT

11:30 – 14:00 studenti GJKT, ZŠ Hučák

Postup pro objednání obědů

 1. Vyplněnou přihlášku odevzdejte do kanceláře školní jídelny.
 2. Na základě přihlášky obdržíte šestimístný kód (ID) jako VS pro identifikaci platby a heslo pro možnost objednání oběda přes internet.
 3. Zašlete finanční prostředky na účet školy.
 4. Objednejte si oběd přes internet nebo přes terminál.

Postup při bezhotovostní platbě:

 1. číslo bankovního účtu: 3244398389/0800
 2. VS: ID, který bude předán při registraci čipu v kanceláři vedoucí školní jídelny
 3. SS: 123
 4. zpráva pro příjemce: příjmení a jméno strávníka

Zadávání platebních údajů věnujte zvýšenou pozornost, aby mohlo dojít k správné identifikaci strávníka.

Objednání je možné zde na internetu (VSTUP DO JÍDELNY) a na terminálu ve školní jídelně.

Strávníci jsou povinni řídit se vnitřním řádem školní jídelny: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Přihlášky ke stravování