Stravování

jídelníček, objednávky obědů

Základní informace o stravování

CENOVÁ ÚPRAVA OBĚDŮ

 (platnost od 1. 3. 2021)

 V souladu s plánovou kalkulací výkonů pro rok 2021 a vzhledem k značnému omezení činnosti školní jídelny se mění stanovená cena za poskytnutý oběd na 78 Kč/oběd. Tato cena platí do odvolání.

Z důvodu velmi omezené činnosti školní jídelny a s tím spojeného finančního obratu v současné době je s účinností od 1. 3. 2021 nevyhnutelné ZASTAVIT STRAVOVÁNÍ EXTERNÍCH STRÁVNÍKŮ ve školní jídelně. Toto opatření je dočasné do doby, než se obrat v jídelně opět zvýší. To můžeme očekávat v souvislosti s návratem většiny žáků do školy. Opatření se netýká zaměstnanců ZŠ Hučák, kteří doprovází žáky na obědy.

Tímto se mění cena obědů pro:

 • cizí strávníky: 78 Kč/oběd

Pro žáky, studenty a zaměstnance školy cena zůstává stejná:

 • student SŠ: 31 Kč/oběd
 • žák ZŠ (do 10 let): 27 Kč/oběd
 • žák ZŠ (od 10 let): 29 Kč/oběd

(V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, a vnitřním řádem školní jídelny se cena upravuje v závislosti na přítomnosti žáka ve škole.)

 • zaměstnanec GJKT: 31 Kč/oběd

(Od 1. dne nemoci platí zaměstnanci plnou cenu oběda ve výši 78 Kč.)

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně musí zájemce:

 • vyplnit přihlášku ke školnímu stravování a odevzdal ji v kanceláři školní jídelny,
 • pořídit si čipovou kartu v kanceláři školy (cizí strávníci).

Cena oběda:

 • studenti SŠ                  31,- Kč,
 • žáci ZŠ do 10 let         27,- Kč,
 • žáci ZŠ od 10 let         29,- Kč,
 • cizí strávníci                78,- Kč (do odvolání).

Platba stravného probíhá zálohově bezhotovostním převodem na účet.

První den nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má nárok na vyzvednutí stravy. Tu si může vyzvednout do jídlonosiče v době k tomu určené. Na ostatní dny nepřítomnosti je strávník povinen si stravu odhlásit! Pokud tak neučiní, za každý neodhlášený den strávníkovi propadá stanovená částka za oběd.

Výdejní doba obědů:

pondělí – čtvrtek 11:45 – 12:00, pátek 11:20-11:35 bývalí zaměstnanci GJKT – výdej obědů pouze do jídlonosičů

12:00, 13:00 ZŠ Hučák

pondělí – čtvrtek 12:25-14:45, pátek 11:40-14:00 žáci GJKT

Postup pro objednání obědů

 1. Vyplněnou přihlášku odevzdejte do kanceláře školní jídelny.
 2. Na základě přihlášky obdržíte šestimístný kód (ID) jako VS pro identifikaci platby a heslo pro možnost objednání oběda přes internet.
 3. Zašlete finanční prostředky na účet školy.
 4. Objednejte si oběd přes internet nebo přes terminál.

Postup při bezhotovostní platbě:

 1. číslo bankovního účtu: 3244398389/0800
 2. VS: ID, který bude předán při registraci čipu v kanceláři vedoucí školní jídelny
 3. SS: 123
 4. zpráva pro příjemce: příjmení a jméno strávníka

Zadávání platebních údajů věnujte zvýšenou pozornost, aby mohlo dojít k správné identifikaci strávníka.

Objednání je možné zde na internetu (VSTUP DO JÍDELNY) a na terminálu ve školní jídelně.

Strávníci jsou povinni řídit se vnitřním řádem školní jídelny: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Přihlášky ke stravování