Stravování

jídelníček, objednávky obědů

Základní informace o stravování

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně musí zájemce:

 • vyplnit přihlášku ke školnímu stravování a odevzdal ji v kanceláři školní jídelny,
 • pořídit si čipovou kartu v kanceláři školy (cizí strávníci).

Cena oběda:

 • studenti SŠ                  31,- Kč,
 • žáci ZŠ do 10 let         27,- Kč,
 • žáci ZŠ od 10 let         29,- Kč,
 • cizí strávníci                63,- Kč.

Platba stravného probíhá zálohově bezhotovostním převodem na účet.

První den nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má nárok na vyzvednutí stravy. Tu si může vyzvednout do jídlonosiče v době k tomu určené. Na ostatní dny nepřítomnosti je strávník povinen si stravu odhlásit! Pokud tak neučiní, za každý neodhlášený den strávníkovi propadá stanovená částka za oběd.

Výdejní doba obědů:

11:45 – 12:00 Cizí strávníci a důchodci – výdej obědů pouze do jídlonosičů

12:00-13:00 ZŠ Hučák

13:00-15:00 žáci GJKT – žáci v distanční výuce pouze do jídlonosičů

Postup pro objednání obědů

 1. Vyplněnou přihlášku odevzdejte do kanceláře školní jídelny.
 2. Na základě přihlášky obdržíte šestimístný kód (ID) jako VS pro identifikaci platby a heslo pro možnost objednání oběda přes internet.
 3. Zašlete finanční prostředky na účet školy.
 4. Objednejte si oběd přes internet nebo přes terminál.

Postup při bezhotovostní platbě:

 1. číslo bankovního účtu: 3244398389/0800
 2. VS: ID, který bude předán při registraci čipu v kanceláři vedoucí školní jídelny
 3. SS: 123
 4. zpráva pro příjemce: příjmení a jméno strávníka

Zadávání platebních údajů věnujte zvýšenou pozornost, aby mohlo dojít k správné identifikaci strávníka.

Objednání je možné zde na internetu (VSTUP DO JÍDELNY) a na terminálu ve školní jídelně.

Strávníci jsou povinni řídit se vnitřním řádem školní jídelny: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Přihlášky ke stravování