Maturity

Souhrnné informace k maturitní zkoušce na GJKT v roce 2023

Z kolika předmětů musím maturovat? Jak si mám vybrat maturitní předměty? Jak se připravit na maturitu? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v přiloženém souboru.

Termíny spojené s maturitními zkouškami ve školním roce 2022/2023

Jarní termín maturitních zkoušek

Důležité termíny:

1. 12. 2023 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
30. 3. 2023 odevzdání seznamu tezí k maturitní zkoušce z dějepisu
31. 3. 2023 odevzdání seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury
31. 3. 2023 odevzdání žádostí o nahrazení ústní zkoušky z cizího jazyka

Didaktické testy:

2. – 5. 5. 2023 řádný termín didaktických testů

Výsledky budou známé 15. května.

Ústní zkoušky:

16. – 19. 5. 2023 třídy 4. A, 4. B, 4. C
22. – 26. 5. 2023 třídy 4. D a 4. E

Státní maturita

Ve státní (společné) části píší žáci didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, nebo matematiky. Do společné části maturitní zkoušky patří i nepovinná zkouška Matematika rozšiřující.

Profilová maturita

PROFILOVÁ MATURITA NA GJKT V ROCE 2023

Jak bude vypadat profilová část maturitní zkoušky na GJKT v roce 2023, najdete v přiloženém souboru. Čtěte pozorně!

TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

V přiloženém souboru naleznete témata ústní maturitní zkoušky z jednotlivých předmětů.

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

V přiložených souborech naleznete:

  • seznam literárních děl, ze kterého si k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury vybíráte 20 děl,
  • tabulku pro zápis vašeho seznamu literárních děl včetně pokynů k výběru.

Další informace k výběru literárních děl vám sdělí vyučující češtiny.

NAHRAZENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA CERTIFIKÁTEM

Profilovou ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka je možné nahradit certifikátem. Seznam certifikátů i žádost o nahrazení naleznete v přiložených souborech. Žádost se podává řediteli školy nejpozději 31. března, její přílohou je získaný certifikát, případně jeho úředně ověřená kopie.

MATURITNÍ PRÁCE Z EV – VÝTVARNÉ A IVT 2022

Informace o tématech, termínech a způsobu zpracování maturitní práce z předmětů estetická výchova – výtvarná a informatika a výpočetní technika budou zveřejněny v průběhu listopadu 2021.

KRITÉRIA KLASIFIKACE PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK