Maturity

Termíny spojené s maturitními zkouškami ve školním roce 2020/2021

Vlastní seznam literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury je možné odevzdat až do 30. dubna.

Do 30. dubna je třeba písemně sdělit řediteli školy, zda budete, nebo nebudete konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (navazujícího na didaktický test).

Na 30. duben se prodlužuje termín odevzdání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem.

Důležité termíny:

do 23. 4. 2021 výuka všech předmětů podle stálého rozvrhu

26. 4. – 14. 5. 2021 výuka pouze v předmětech, ze kterých konkrétní žák maturuje

7. 5. 2021 uzavření klasifikace žáků 4. ročníku

13. 5. 2021 praktická maturitní zkouška z informatiky

14. 5. 2021 předání vysvědčení za 4. ročník

17. – 21. 5. 2021 pět volných dní pro maturanty na přípravu (Svatý týden)

Didaktické testy: 

24. května 2021                matematika a anglický jazyk

25. května 2021                český jazyk a literatura

26. května 2021                matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk

Výsledky budou známé 7. června.

Mimořádný termín didaktického testu:

7. července 2021              matematika a anglický jazyk

8. července 2021              český jazyk a literatura

9. července 2021              matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk

Výsledky budou známé 19. července.

Ústní zkoušky: 

1. –  4. června třídy 4. A, 4. B, 4. C

7. – 10. června třídy 4. D a 4. E

  1. Žákům, kteří jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu společné části na 3 opravné zkoušky z každé zkoušky (tzn. žáci mají 4 pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).
  2. Ostatním maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo kteří se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které jsou přihlášeni. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou, nemůže tedy nastat situace, že by maturant měl čtyři opravné zkoušky.
  3. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

Státní maturita

ŠKOLNÍ SEZNAMY ČETBY K MATURITĚ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

V letošním školním roce je písemná práce a ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury v režimu profilové zkoušky, tedy organizované školou. Studenti budou vybírat 20 knih ze společného seznamu, který zde uveřejňujeme. Podrobnější informace poskytnou vyučující českého jazyka.

Profilová maturita

PROFILOVÁ MATURITA NA GJKT V ROCE 2022

Jak bude vypadat profilová část maturitní zkoušky na GJKT v roce 2022, najdete v přiloženém souboru. Čtěte pozorně!

TÉMATA PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

MATURITNÍ PRÁCE Z EV – VÝTVARNÉ A IVT 2021

Informace o tématech, termínech a způsobu zpracování maturitní práce z předmětů estetická výchova – výtvarná a informatika a výpočetní technika budou zveřejněny v průběhu listopadu 2020.

KRITÉRIA KLASIFIKACE PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2020