Maturity

Termíny spojené s maturitními zkouškami ve školním roce 2020/2021

Vlastní seznam literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury je možné odevzdat až do 30. dubna.

Do 30. dubna je třeba písemně sdělit řediteli školy, zda budete, nebo nebudete konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (navazujícího na didaktický test).

Na 30. duben se prodlužuje termín odevzdání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem.

Důležité termíny:

do 23. 4. 2021 výuka všech předmětů podle stálého rozvrhu

26. 4. – 14. 5. 2021 výuka pouze v předmětech, ze kterých konkrétní žák maturuje

7. 5. 2021 uzavření klasifikace žáků 4. ročníku

13. 5. 2021 praktická maturitní zkouška z informatiky

14. 5. 2021 předání vysvědčení za 4. ročník

17. – 21. 5. 2021 pět volných dní pro maturanty na přípravu (Svatý týden)

Didaktické testy: 

24. května 2021                matematika a anglický jazyk

25. května 2021                český jazyk a literatura

26. května 2021                matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk

Výsledky budou známé 7. června.

Mimořádný termín didaktického testu, jen pro nemocné koronavirem nebo uvrhnuté do karantény v době konání řádného termínu:

7. července 2021              matematika a anglický jazyk

8. července 2021              český jazyk a literatura

9. července 2021              matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk

Výsledky budou známé 19. července.

Ústní zkoušky: 

1. –  4. června třídy 4. A, 4. B, 4. C

7. – 10. června třídy 4. D a 4. E

Státní maturita

ŠKOLNÍ SEZNAMY ČETBY K MATURITĚ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

V letošním školním roce je písemná práce a ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury v režimu profilové zkoušky, tedy organizované školou. Studenti budou vybírat 20 knih ze společného seznamu, který zde uveřejňujeme. Podrobnější informace poskytnou vyučující českého jazyka.

Profilová maturita

PROFILOVÁ MATURITA NA GJKT V ROCE 2021

Jak bude vypadat profilová část maturitní zkoušky na GJKT v roce 2021, najdete v přiloženém souboru. Čtěte pozorně!

TÉMATA PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

MATURITNÍ PRÁCE Z EV – VÝTVARNÉ A IVT 2021

Informace o tématech, termínech a způsobu zpracování maturitní práce z předmětů estetická výchova – výtvarná a informatika a výpočetní technika budou zveřejněny v průběhu listopadu 2020.

KRITÉRIA KLASIFIKACE PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2020