Maturity

Souhrnné informace k maturitní zkoušce na GJKT v roce 2024

Z kolika předmětů musím maturovat? Jak si mám vybrat maturitní předměty? Jak se připravit na maturitu? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v přiloženém souboru.

Termíny spojené s maturitními zkouškami ve školním roce 2023/2024

Podzimní termín maturitních zkoušek

Důležité termíny:

25. 6. 2024 odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce
2.–4. 9. 2024 didaktické testy společné části maturitní zkoušky
5. 9. 2024 ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací

Jarní termín maturitních zkoušek

Důležité termíny:

21. 11. 2023 zadání maturitních prací z estetické výchovy – výtvarné
1. 12. 2023 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
29. 3. 2024 odevzdání prezentací k ústní zkoušce z angličtiny
30. 3. 2024 odevzdání seznamu tezí k maturitní zkoušce z dějepisu
31. 3. 2024 odevzdání seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury
31. 3. 2024 odevzdání žádostí o nahrazení ústní zkoušky z cizího jazyka

Didaktické testy:

2. 5. 2024 8:00 matematika
2. 5. 2024 13:30 anglický jazyk
3. 5. 2024 8:00 český jazyk a literatura
6. 5. 2024 8:00 matematika rozšiřující
6. 5. 2024 13:00 ruský jazyk, španělský jazyk

Výsledky budou známé 15. května.

Písemné práce, písemné a praktické zkoušky:

11. 4. 2024 písemná práce z anglického jazyka
12. 4. 2024 písemná práce z českého jazyka
15. 4. 2024 písemná práce z německého, španělského, francouzského a ruského jazyka
9. 5. 2024 8:00 písemná zkouška ze základů společenských věd
10. 5. 2024 8:00 praktická zkouška z IVT

Ústní zkoušky:

20. – 24. 5. 2024 třídy 4. A, 4. B, 4. C
27. – 31. 5. 2024 třídy 4. D a 4. E

Státní maturita

Ve státní (společné) části píší žáci didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, nebo matematiky. Do společné části maturitní zkoušky patří i nepovinná zkouška Matematika rozšiřující.

Profilová maturita

PROFILOVÁ MATURITA NA GJKT V ROCE 2024

Jak bude vypadat profilová část maturitní zkoušky na GJKT v roce 2024, najdete v přiloženém souboru. Čtěte pozorně!

TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

V přiloženém souboru naleznete témata ústní maturitní zkoušky z jednotlivých předmětů.

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

V přiložených souborech naleznete:

  • seznam literárních děl, ze kterého si k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury vybíráte 20 děl, včetně kritérií pro výběr,
  • tabulku pro zápis vašeho seznamu literárních děl včetně pokynů k výběru.

Další informace k výběru literárních děl vám sdělí vyučující češtiny.

NAHRAZENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA CERTIFIKÁTEM

Profilovou ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka je možné nahradit certifikátem. Seznam certifikátů i žádost o nahrazení naleznete v přiložených souborech. Žádost se podává řediteli školy nejpozději 31. března, její přílohou je získaný certifikát, případně jeho úředně ověřená kopie.

MATURITNÍ PRÁCE Z EV – VÝTVARNÉ A IVT 2024

Informace o tématech, termínech a způsobu zpracování maturitní práce z předmětů estetická výchova – výtvarná a informatika a výpočetní technika budou zveřejněny v průběhu listopadu 2023.

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK