Maturity

Termíny spojené s maturitními zkouškami ve školním roce 2021/2022

Důležité termíny:

21. 3. 2022 termín odevzdání maturitních prací z výtvarné výchovy

25. 3. 2022 termín odevzdání maturitní práce z IVT

do 30. 3. 2022 odevzdání kánonu literárních děl z ČJL

do 30. 3. 2022 odevzdání seznamu tezí (maturita z dějepisu)

do 31. 3. 2022 odevzdání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem

do 22. 4. 2022 výuka všech předmětů podle stálého rozvrhu

22. 4. 2022 předání závěrečného vysvědčení

25. – 29. 4. 2022 „Svatý týden“, studijní volno pro maturanty

5. 5. 2022 v 9.00 praktická zkouška z informatiky

Didaktické testy: 

2. – 5. 5. 2022 řádný termín didaktických testů

Výsledky budou známé 15. května.

Písemné zkoušky (písemná práce):

11. 4. 2022 8.00 písemná práce z cizího jazyka (Fj, Nj, Rj, Šj)

12. 4. 2022 14.30 písemná práce z českého jazyka

13. 4. 2022 14.30 písemná práce z anglického jazyka

Ústní zkoušky: 

16. – 20. května 2022 třídy 4. A, 4. B, 4. C

23. – 27. května 2022 třídy 4. D a 4. E

Státní maturita

ŠKOLNÍ SEZNAMY ČETBY K MATURITĚ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

V letošním školním roce je písemná práce a ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury v režimu profilové zkoušky, tedy organizované školou. Studenti budou vybírat 20 knih ze společného seznamu, který zde uveřejňujeme. Podrobnější informace poskytnou vyučující českého jazyka.

Profilová maturita

PROFILOVÁ MATURITA NA GJKT V ROCE 2022

Jak bude vypadat profilová část maturitní zkoušky na GJKT v roce 2022, najdete v přiloženém souboru. Čtěte pozorně!

TÉMATA PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

MATURITNÍ PRÁCE Z EV – VÝTVARNÉ A IVT 2022

Informace o tématech, termínech a způsobu zpracování maturitní práce z předmětů estetická výchova – výtvarná a informatika a výpočetní technika budou zveřejněny v průběhu listopadu 2021.

KRITÉRIA KLASIFIKACE PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK