Maturity

Souhrnné informace k maturitní zkoušce na GJKT v roce 2023

Z kolika předmětů musím maturovat? Jak si mám vybrat maturitní předměty? Jak se připravit na maturitu? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v přiloženém souboru.

Termíny spojené s maturitními zkouškami ve školním roce 2022/2023

Podzimní termín maturitních zkoušek

Důležité termíny:

25. 6. 2023 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
30. 6. 2023 odevzdání seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury
31. 7. 2023 odevzdání seznamu tezí k maturitní zkoušce z dějepisu (nedošlo-li ke změně tezí proti jarnímu termínu, není potřeba seznam tezí znovu odevzdávat)

Didaktické testy:

4. a 5. 9. 2023 didaktický test z matematiky, českého jazyka a literatury a anglického jazyka

Spádovou školou je pro podzimní termín maturitních zkoušek 2023 SPŠ stavební Hradec Králové.

Výsledky budou známé 10. září.

Písemné práce, písemné a praktické zkoušky:

1. 9. 2023 10:00 písemná zkouška ze základů společenských věd v učebně 215
4. 9. 2023 12:30 písemná práce z anglického jazyka v učebně v učebně 211

Ústní zkoušky:

6. 9. 2023 v učebnách 148 a 151

Jarní termín maturitních zkoušek

Důležité termíny:

1. 12. 2022 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
30. 3. 2023 odevzdání seznamu tezí k maturitní zkoušce z dějepisu
31. 3. 2023 odevzdání seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury
31. 3. 2023 odevzdání žádostí o nahrazení ústní zkoušky z cizího jazyka

Didaktické testy:

2. 5. 2023 8:00 didaktický test z matematiky
2. 5. 2023 13:30 didaktický test z anglického jazyka
3. 5. 2023 8:00 didaktický test z českého jazyka
4. 5. 2023 8:00 didaktický test matematika rozšiřující
4. 5. 2023 13:00 didaktický test z německého jazyka

Výsledky budou známé 15. května.

Písemné práce, písemné a praktické zkoušky:

12. 4. 2023 8:00 písemná práce z německého jazyka, španělského jazyka, francouzského jazyka a ruského jazyka
13. 4. 2023 14:00 písemná práce z českého jazyka
14. 4. 2023 14:00 písemná práce z anglického jazyka
5. 5. 2023 8:00 písemná zkouška ze základů společenských věd
5. 5. 2023 9:30 praktická zkouška z informatiky a výpočetní techniky

Ústní zkoušky:

16. – 19. 5. 2023 třídy 4. A, 4. B, 4. C
22. – 26. 5. 2023 třídy 4. D a 4. E

Státní maturita

Ve státní (společné) části píší žáci didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, nebo matematiky. Do společné části maturitní zkoušky patří i nepovinná zkouška Matematika rozšiřující.

Profilová maturita

PROFILOVÁ MATURITA NA GJKT V ROCE 2023

Jak bude vypadat profilová část maturitní zkoušky na GJKT v roce 2023, najdete v přiloženém souboru. Čtěte pozorně!

TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

V přiloženém souboru naleznete témata ústní maturitní zkoušky z jednotlivých předmětů.

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

V přiložených souborech naleznete:

  • seznam literárních děl, ze kterého si k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury vybíráte 20 děl,
  • tabulku pro zápis vašeho seznamu literárních děl včetně pokynů k výběru.

Další informace k výběru literárních děl vám sdělí vyučující češtiny.

NAHRAZENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA CERTIFIKÁTEM

Profilovou ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka je možné nahradit certifikátem. Seznam certifikátů i žádost o nahrazení naleznete v přiložených souborech. Žádost se podává řediteli školy nejpozději 31. března, její přílohou je získaný certifikát, případně jeho úředně ověřená kopie.

MATURITNÍ PRÁCE Z EV – VÝTVARNÉ A IVT 2022

Informace o tématech, termínech a způsobu zpracování maturitní práce z předmětů estetická výchova – výtvarná a informatika a výpočetní technika budou zveřejněny v průběhu listopadu 2021.

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK