Netrpělivě už vyhlížíme začátek nového školního roku!

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:

Všichni studenti, kteří mají ukončené očkování, ať si vezmou hned 1. září s sebou očkovací certifikát (nebo funkční aplikaci Tečka). Třídní učitelé do něj nahlédnou a věc zaevidují. Nemusí se pak vůbec testovat, uběhlo-li 14 dnů od druhé dávky vakcíny.
Budeme testovat opět PCR metodou, která je přesnější a má nižší frekvenci. Testy proběhnou 1. a 8. září, odběr vzorků se provádí ze slin (nasáknutí tampónu v ústech).
Opět potřebujeme mít od každého souhlas se zpracováním osobních údajů pro laboratoř Aeskulab, která nám testování zajišťuje. Vytisknutý a vyplněný ať jej, prosím, studenti přinesou hned 1. září. Plně očkovaných se to opět netýká. U nezletilých studentů je třeba vyplnit zákonného zástupce a připojit jeho podpis, zletilí toto nevyplňují a dokument podepisují sami.
Ve společných prostorách školy a jídelny je povinná ochrana úst a nosu, při hodině ve třídě to není nutné. Platí zvýšený hygienický režim, všude je k dispozici dezinfekce a dezinfekční mýdlo na ruce atd.

1. září bude 1. – 3. hodina třídnická, od 10.45 bude probíhat burza učebnic na školním hřišti (v případě deště v tělocvičně). Konec bude v 11:15.
Pozor, třída 1. E (třídní učitel Mgr. Malý) a 3. D (třídní učitel Mgr. Stráník) bude mít třídnické hodiny od 2. do 5. vyučovací hodiny (na burzu učebnic se vydají 4. hodinu společně). Začínají tedy v 8:55.
Sledujte bedlivě Změny v rozvrhu v Bakalářích.
Od 2. září bude výuka standardně podle rozvrhu.

Těšíme se na spolupráci v novém (prezenčním!) školním roce!

Matěj Havel
ředitel gymnázia