To byl cíl exkurze tříd 4. B a 4. D ve dnech 4. až 6. prosince. O  tom, co je holocaust má povědomí většina společnosti. Ovšem teprve v momentě, kdy se člověk ocitá na autentických místech, odkrývá konkrétní události a dokonce je konfrontován s osobními příběhy pamětníka, mu naplno dochází brutalita a hrůzy, kterých je člověk schopen. Na druhé straně si může uvědomit, že velikost člověka spočívá především v drobných činech, kterými se může prakticky každodenně vymezovat vůči zlu, které je pácháno nejen na něm, ale především na druhých.