Vážení rodiče,
na základě nařízení ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice Vás prosím o dodržení následujícího pokynu. Jestliže se vracíte z dovolené z Itálie (nehledě na region), nechoďte v pondělí 9. 3. do školy a kontaktujte Krajskou hygienickou stanici v Hradci Králové (viz přiložený informační leták) nebo svého lékaře. Dostanete přesné instrukce, jak ve svém případě postupovat. Bude-li Vám, respektive Vašim dětem nařízena karanténa, kontaktujte svého třídního učitele a rozhodnutí o karanténě mu doručte, stačí scan prostřednictvím mailu. Doba, po kterou budete v karanténě, bude posuzována z hlediska omlouvání absence stejně, jako kdybyste byli nemocní.
Pokud se vracíte z ciziny odjinud než ze jmenovaných regionů a nemáte příznaky žádného onemocnění, můžete rovnou nastoupit do školy.

MZČR (6. 3. 2020, 15:30):

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Matěj Havel

Mimořádné opatření

koronavirus_co_delat_informace_pro_cestovatele (2)