Pohovor k ověření znalosti anglického jazyka s přijatými uchazeči, kteří si v dotazníku vybrali výuku hudební výchovy nebo informatiky v angličtině, proběhne v úterý 30. května 2023 od 15:00. Rozpis učeben naleznete v uvedený den ve vestibulu školy.

Úspěšné absolvování pohovoru je nutnou podmínkou k zařazení do skupiny s výukou předmětu v angličtině. Kapacita skupin s výukou v angličtině je omezená.