Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví přerušila naše škola 11. března provoz až do odvolání. Provoz přerušila i školní jídelna. Státní orgány odhadují otevření škol na druhou polovinu května.

Od 16. března do 11. dubna bude s ohledem na vyhlášenou celostátní karanténu škola uzavřena úplně, v této době nebude v provozu ani kancelář školy. V uvedené době neumožníme vstup do školy ani pravidelným nájemcům tělocvičny, auly a hřiště.

Obědy se nyní odhlašují všem strávníkům v jídelně centrálně.

Aktuální vývoj situace ohledně maturitních a přijímacích zkoušek je popsán na webu MŠMT.

Vzdělávání žáků probíhá na dálku, nejčastěji online formou. Všichni žáci dostávají zadání práce a instrukce k online výuce na své školní mailové adresy (@gjkt.cz). Jelikož bude škola zavřená spíše měsíce než týdny, zvýšíme v závěru března podíl online výuky na úkor samostatné práce. Uvědomujeme si, že je studium na dálku komplikované, online výuka klade vyšší nároky na vybavení technikou, než na jaké jste možná byli připraveni. Mimořádná situace však vyžaduje mimořádné řešení, snažíme se rychle a co nejlépe zareagovat a dva měsíce „výpadku školy“ funkčně nahradit.

Studenti mohou sledovat přehled probíraných témat, zadaných úkolů včetně termínů odevzdání zde, stejně tak mohou využívat pro přehled online výuky v čase, „provizorní rozvrh hodin“.

Maturanti si mohou prohlédnout tipy ministerstva školství, jak se dobře připravit na státní maturitu z domu.

Kroužky ve druhém pololetí jsou zrušeny. Finanční vypořádání proběhne v červnu, v závislosti na aktuální situaci provozu školy.

Přijímací zkoušky proběhnou ve změněném režimu, více na stránce Přijímací řízení.

Matěj Havel
ředitel gymnázia