Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví přerušila naše škola 11. března provoz , stejně tak školní jídelna. Obnovení prezenční výuky se v tomto školním roce už nepředpokládá.

Vzdělávání žáků probíhá na dálku, nejčastěji online formou. Všichni žáci dostávají zadání práce a instrukce k online výuce na své školní mailové adresy (@gjkt.cz). Uvědomujeme si, že je studium na dálku komplikované, online výuka klade vyšší nároky na vybavení technikou, než na jaké jste možná byli připraveni. Mimořádná situace však vyžaduje mimořádné řešení, snažíme se rychle a co nejlépe zareagovat a čtyři měsíce „výpadku školy“ funkčně nahradit.

Studenti mohou sledovat přehled probíraných témat, zadaných úkolů včetně termínů odevzdání zde, stejně tak mohou využívat pro přehled online výuky v čase, „provizorní rozvrh hodin“.

Od 11. května bude (pouze pro maturanty) možné účastnit se konzultací osobně ve škole. Konkrétně nabídnou konzultace učitelé s ohledem na charakteru předmětu. I nadále budeme upřednostňovat online kontakt.

Od 8. června je možná osobní přítomnost všech žáků ve škole, budeme proto organizovat konzultace ve škole. Těžiště výuky je stále realizováno dálkovou formou, ale pedagogové budou nabízet žákům už i osobní konzultace ve škole. Velmi doporučujeme účastnit se jich, avšak jsou z nařízení MŠMT nepovinné.

V průběhu ústních maturitních zkoušek bude v provozu školní jídelna, konkrétně 15. – 18. 6., 22. – 25. 6. Obědy si všichni objednávají individuálně.

Kroužky ve druhém pololetí jsou zrušeny. Finanční vypořádání proběhne v červnu, v závislosti na aktuální situaci provozu školy.

Přijímací zkoušky proběhnou v červnu ve změněném režimu, více na stránce Přijímací řízení.

úřední hodiny výchovného poradce pro potřebu administrativy spojené s vyřizováním přihlášek (např. tisk a předání katalogových listů s prospěchem) na VŠ jsou:
úterý 9. 6. 2020   10,00 – 12,00
středa 10. 6. 2020  10,00 – 12,00
Pokud za ním půjdete, zavolejte na služební číslo 727 812 767. Přijde k boční brance (od vily do ulice V Lipkách) a po jednom s vámi vyřídí potřebné. Pokud se vás sejde v jednu chvíli u branky více, dodržujte rozestupy.
Matěj Havel
ředitel gymnázia