Na základě doporučení Krajské hygienické stanice v HK jsme zavedli na našem gymnáziu systém preventivních opatření ke znesnadnění přenosu infekčních onemocnění.

Od pondělí 9. března je zavedeno:

  • mokrý úklid se provádí za použití dezinfekčních prostředků,
  • denně se dezinfikují povrchy lavic, kliky, madla a toalety,
  • personál používá dezinfekční mýdla,
  • do odvolání je pozastaven prodej svačin o velké přestávce.

Odkládá se, zatím na neurčito, termín konání výměny s polskou školou a Matboj, ruší se kolektivní akce.

Každý žák, který by vykazoval příznaky infekčního onemocnění, bude okamžitě oddělen od kolektivu. Budeme kontaktovat zákonné zástupce s informacemi, jak dále postupovat.

Stejným způsobem sledujeme zaměstnance školy. Na naší škole není žádný zaměstnanec, na kterého by se vztahovalo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Ubezpečujeme všechny žáky i rodiče, že jsme v okolnostech ohledně šíření koronaviru dobře informováni, soustavně sledujeme informační kanály ministerstva zdravotnictví, KHS a zřizovatele. Všechny doposud udělené instrukce a doporučení jsme aplikovali.