Na pondělí 28. 6. vyhlašuji v souladu s §24, odst. 2 Školského zákona den ředitelského volna. V tento den odpadá veškerá výuka.

 

Matěj Havel

ředitel gymnázia