Vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci jsme se rozhodli uskutečnit rodičovskou schůzku ne v prezenční, ale v online formě. Rodiče se sejdou s třídními učiteli v prostředí Google meet po přihlášení skrze studentské školní google účty. Podrobné instrukce rozešleme počátkem příštího týdne.