Vážení rodiče, zveme vás ve čtvrtek 19. listopadu na rodičovskou schůzku, uzavíráme první čtvrtletí letošního školního roku. V loňském roce jsme si na podzim vyzkoušeli nový formát setkání, rádi bychom se k němu zase vrátili, ale okolnostmi jsme letos nuceni zvolit způsob úplně jiný. V 17 hodin máte možnost potkat se s třídními učiteli svých dětí na online schůzce. Pozvánku a způsob připojení dostanete od třídních. Individuální konzultace s učiteli letos, prosím, realizujte přednostně prostřednictvím emailu.