Naléhavě prosíme všechny uchazeče, kteří k nám přijdou skládat přijímací zkoušky, a jim připomínáme, aby si nezapomněli s sebou vždy přinést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Všichni uchazeči je obdrželi i vytištěná společně s pozvánkou k PZ. Bez vyplněného prohlášení nemůžeme pustit uchazeče do budovy a nebude moci vykonat přijímací zkoušku.