V souladu s ustanovením § 60 zákona 561/2004 Sb. v platném znění
vyhlašuji přijímací řízení ke studiu na Gymnáziu J. K. Tyla ve školním roce 2021/2022
v oboru vzdělávání Gymnázium 4leté (79-41-K/41).

Všichni uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku připravenou Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání (dále Cermat) z českého jazyka a z matematiky a školní přijímací zkoušku z anglického jazyka.

Vše potřebné se dočtete na stránce Přijímací řízení.

Přihlášky lze posílat na adresu školy poštou nebo je doručit do kanceláře školy osobně v pracovní dny v čase 7:00-15:30 (v pátek 7:00-14:30).

Záznam z prezentace na online dni otevřených dveří si můžete prohlédnout ZDE.

Navštivte web chcinatyla.cz , kde můžete najít mimo jiné prezentace přibližující pojetí vyučovacích předmětů na našem gymnáziu, prezentaci dalších našich aktivit atd.

Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
ředitel školy

Vyhlášení přijímacího řízení