Volby do školské rady, které se uskutečnily ve čtvrtek 30. září, jsou platné, neboť hlasovalo 76 % pedagogických pracovníků školy a 22,4 % zákonných zástupců žáků, respektive zletilých žáků.

 

Zvoleni do školské rady jsou zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Alexindra Bláha Bonomini

Mgr. Michaela Plačková

 

Zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků, respektive žáky zletilé:

Ing. Marek Bavor

Ing. Michal Maryško

 

Zřizovatel jmenoval do školské rady své zástupce:

Bc. Pavla Bulíčka, 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje

MUDr. Zdeňka Finka, radního Královéhradeckého kraje

 

Zasedání nově zvolené školské rady svolá dle § 167 Školského zákona bez zbytečného prodlení ředitel školy.