Od 1. srpna 2022 je zastupováním ředitele školy v plném rozsahu pověřen RNDr. Tomáš Měkota. Od tohoto data přebírá veškerou agendu ředitele gymnázia.

Kontaktovat ho lze na mekota@gjkt.cz či na telefonu 720 946 502.