Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí emeritní profesorky našeho gymnázia, paní Zdeňky Strnadové.

Budeme si ji pamatovat jako pozitivní dámu, která nás inspirovala svými zkušenostmi a zdravým nadhledem.