Aktuality

Plošné testování každé pondělí

Nový režim testování počítá s testováním pravidelně každé pondělí ráno, před první hodinou. Testování je povinné pro všechny studenty, kteří nemají plné očkování (14 dnů po druhé dávce) či neprodělali v posledních 6 měsících covid. Všichni studenti se budou testovat v pondělí ráno ve třídách, kde začínají první hodinu, žádné skupiny se kvůli testování nespojují. Testují se pouze neočkovaní žáci. Pozor, testování začíná v 7.40 ve třídách. Je nezbytné, aby ...

18. 11. 2021|

Rodičovská schůzka 18. 11. online

Vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci jsme se rozhodli uskutečnit rodičovskou schůzku ne v prezenční, ale v online formě. Rodiče se sejdou s třídními učiteli v prostředí Google meet po přihlášení skrze studentské školní google účty. Podrobné instrukce rozešleme počátkem příštího týdne.

12. 11. 2021|

Historický zážitkový kurs Čtyři dny v reálném socialismu – 2020/21

Od 13. 9. 2021 do 17. 9. 2021 se konal zážitkový kurs Čtyři dny v reálném socialismu. Kurs je určen pro žáky 3. ročníku, ale vzhledem k epidemiologické situaci v minulém školním roce se tato akce nemohla uskutečnit. Proto byla přesunuta na září letošního roku a zúčastnili se jí tedy žáci, kteří jsou již ve 4. ročníku. Kurs je povinnou součástí klasifikace z českého jazyka. Tento projekt finančně podpořil Magistrát ...

19. 10. 2021|

Zemřela Zdeňka Strnadová

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí emeritní profesorky našeho gymnázia, paní Zdeňky Strnadové. Budeme si ji pamatovat jako pozitivní dámu, která nás inspirovala svými zkušenostmi a zdravým nadhledem.  

7. 10. 2021|

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady, které se uskutečnily ve čtvrtek 30. září, jsou platné, neboť hlasovalo 76 % pedagogických pracovníků školy a 22,4 % zákonných zástupců žáků, respektive zletilých žáků.   Zvoleni do školské rady jsou zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Alexindra Bláha Bonomini Mgr. Michaela Plačková   Zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků, respektive žáky zletilé: Ing. Marek Bavor Ing. Michal Maryško   Zřizovatel jmenoval do školské rady své zástupce: Bc. ...

1. 10. 2021|

Volby do školské rady

Volby do školské rady Gymnázia J. K. Tyla   Na základě § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným radou Královéhradeckého kraje s účinností od 1. 7. 2018 vyhlašuji řádné volby do školské rady Gymnázia J. K. Tyla. Voleným členům skončilo tříleté volební období. Za účelem volby do školské rady zřizuji přípravný výbor ve složení: Mgr. ...

30. 08. 2021|

Informace k začátku školního roku 2021/2022

Netrpělivě už vyhlížíme začátek nového školního roku! Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím: Všichni studenti, kteří mají ukončené očkování, ať si vezmou hned 1. září s sebou očkovací certifikát (nebo funkční aplikaci Tečka). Třídní učitelé do něj nahlédnou a věc zaevidují. Nemusí se pak vůbec testovat, uběhlo-li 14 dnů od druhé dávky vakcíny. Budeme testovat opět PCR metodou, která je přesnější a má nižší frekvenci. Testy proběhnou 1. a 8. září, ...

27. 08. 2021|
Přejít nahoru