Aktuality

Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd

Rozdělení žáků do tříd 1. ročníku bylo pro školní rok 2020 - 2021 dokončeno. Volby jazyků, předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a estetické výchovy byly provedeny na základě vyplněných dotazníků. Žáci, kterým nemohlo být z kapacitních důvodů vyhověno, byli informováni mailem, popř. telefonicky. V přiložených souborech naleznete seznamy jednotlivých tříd. Kvůli ochraně osobních údajů jsou žáci uvedeni pod číselným kódem, který jim byl přidělen v rámci přijímacího řízení. Žádné další ...

31. 07. 2020|

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední hodiny kanceláře školy v době letních prázdnin (tj. již od 29. 6. 2020): pondělí až pátek 8.00–12.00 hod. V době od 3. 8. do 7. 8. 2020 bude škola úplně uzavřená, tzn. kancelář nebude fungovat. Od 10. 8. 2020 budou opět platit výše uvedené úřední hodiny.

25. 06. 2020|

Závěr školního roku

Vysvědčení se bude na GJKT předávat v pátek 26. 6. Organizace předávání vysvědčení, respektive čas je v kompetenci třídních učitelů. 29. a 30. června je ředitelské volno. Maturitní vysvědčení se bude předávat v pondělí 29. června, organizace předávání je v letošním roce opět v kompetenci třídních učitelů. Všem studentům i učitelům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na viděnou v září, v, doufejme, normálním školním roce! :-)

23. 06. 2020|

Informace pro uchazeče k administraci přijímacího řízení

Nahlédnutí do spisu přijímacího řízení úterý 16. 6. 2020        7.00–10.00 hod.   Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu, podání žádosti o nové rozhodnutí a odevzdání zápisových lístků probíhá v kanceláři školy (1. patro vpravo, 2. dveře) takto: úterý 16. 6. 2020                                   10.00–18.00 hod. středa a čtvrtek 17. a 18. 6. 2020        7.00–18.00 hod. pátek 19. 6. 2020                                   7.00–14.30 hod. v následujících dnech: pondělí–čtvrtek                                     7.00–15.30 ...

16. 06. 2020|

Informace k přerušení provozu školy (aktualizujeme)

Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví přerušila naše škola 11. března provoz , stejně tak školní jídelna. Obnovení prezenční výuky se v tomto školním roce už nepředpokládá. Vzdělávání žáků probíhá na dálku, nejčastěji online formou. Všichni žáci dostávají zadání práce a instrukce k online výuce na své školní mailové adresy (@gjkt.cz). Uvědomujeme si, že je studium na dálku komplikované, online výuka klade vyšší nároky na vybavení technikou, než na jaké jste ...

8. 06. 2020|

Upozornění pro uchazeče – čestné prohlášení

Naléhavě prosíme všechny uchazeče, kteří k nám přijdou skládat přijímací zkoušky, a jim připomínáme, aby si nezapomněli s sebou vždy přinést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Všichni uchazeči je obdrželi i vytištěná společně s pozvánkou k PZ. Bez vyplněného prohlášení nemůžeme pustit uchazeče do budovy a nebude moci vykonat přijímací zkoušku.

25. 05. 2020|

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a její podmínky

Od 11. května 2020 mohou docházet žáci maturitního ročníku na osobní konzultace s učiteli do budovy školy. Osobní konzultace stanovuje a svolává učitel a žáky o nich informuje prostřednictvím školní emailové adresy. Provoz školy a chování zaměstnanců a žáků se řídí Příkazem ředitele k dodržování preventivních opatření. Pozor, pro vstup do školy musí každý žák, respektive zákonný zástupce nezletilého žáka podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a ...

5. 05. 2020|

Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí

Ministerstvo školství vydalo vyhlášku, kterou upravilo hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Důležité sdělení pro žáky čtvrtého ročníku: Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce (...), nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo ...

29. 04. 2020|