Aktuality

Informace k přerušení provozu školy (aktualizujeme)

Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví přerušila naše škola 11. března provoz , stejně tak školní jídelna. Obnovení prezenční výuky se v tomto školním roce už nepředpokládá. Vzdělávání žáků probíhá na dálku, nejčastěji online formou. Všichni žáci dostávají zadání práce a instrukce k online výuce na své školní mailové adresy (@gjkt.cz). Uvědomujeme si, že je studium na dálku komplikované, online výuka klade vyšší nároky na vybavení technikou, než na jaké jste ...

8. 06. 2020|

Upozornění pro uchazeče – čestné prohlášení

Naléhavě prosíme všechny uchazeče, kteří k nám přijdou skládat přijímací zkoušky, a jim připomínáme, aby si nezapomněli s sebou vždy přinést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Všichni uchazeči je obdrželi i vytištěná společně s pozvánkou k PZ. Bez vyplněného prohlášení nemůžeme pustit uchazeče do budovy a nebude moci vykonat přijímací zkoušku.

25. 05. 2020|

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a její podmínky

Od 11. května 2020 mohou docházet žáci maturitního ročníku na osobní konzultace s učiteli do budovy školy. Osobní konzultace stanovuje a svolává učitel a žáky o nich informuje prostřednictvím školní emailové adresy. Provoz školy a chování zaměstnanců a žáků se řídí Příkazem ředitele k dodržování preventivních opatření. Pozor, pro vstup do školy musí každý žák, respektive zákonný zástupce nezletilého žáka podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a ...

5. 05. 2020|

Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí

Ministerstvo školství vydalo vyhlášku, kterou upravilo hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Důležité sdělení pro žáky čtvrtého ročníku: Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce (...), nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo ...

29. 04. 2020|

Tiskne celé Česko

Naše 3D tiskárny teď nemají odpočinku a pod dozorem učitelů informatiky neustále tisknou komponenty k výrobě ochranných štítů, použitelných ve zdravotnictví v boji s virovou nákazou. Máte doma 3D tiskárnu? Zapojte se také do projektu Tiskne celé Česko! Tady se můžete podívat na video, jak jim to jde od ruky :).

27. 03. 2020|

Spouštíme projekt na pomoc lidem v nouzi „Spolu to zvládnem!“

Vážení rodiče, milí studenti, mimořádná doba vyžaduje mimořádné činy. Obracíme se na ty z Vás, kteří byste chtěli pomáhat a hledáte možnosti kde a jak se zapojit. Ve spolupráci s Diecézní katolickou charitou HK a Biskupským gymnáziem jsme připravili projekt „Spolu to zvládnem!“. Pracovnice Biskupského gymnázia shromažďují požadavky od občanů v nouzi, kteří potřebují zajistit nákupy, vyvenčit psa, donést léky, zařídit něco na poště atd. Současně se registrují i nabídky pomoci od ...

20. 03. 2020|

Informace výchovného poradce k přihláškám na VŠ

Vysoké školy zatím jednají o způsobu podání přihlášek ke studiu popř. o odložení termínů. Např. Mendelova univerzita předpokládá, že se termín posune. Sledujte stránky škol, které jsou pro vás důležité, podávejte elektronické přihlášky, vše, co je potřeba potvrdit podpisem či razítkem, bude možné, nejspíše, poslat později. Pozor: Pouze studijní oddělení VŠ vám poskytne skutečně relevantní informaci! Mgr. Lukáš Bohuslav výchovný poradce

17. 03. 2020|