Od 11. května 2020 mohou docházet žáci maturitního ročníku na osobní konzultace s učiteli do budovy školy. Osobní konzultace stanovuje a svolává učitel a žáky o nich informuje prostřednictvím školní emailové adresy.

Provoz školy a chování zaměstnanců a žáků se řídí Příkazem ředitele k dodržování preventivních opatření.

Pozor, pro vstup do školy musí každý žák, respektive zákonný zástupce nezletilého žáka podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením rizikových osob a vyplývajících doporučení. Formulář je v tištěné verzi k dispozici u vstupu do budovy, ke stažení potom zde.